Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์ หู คอ จมูก


   ศูนย์ หู คอ จมูก ผู้ใหญ่และเด็ก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกที่มีชื่อเสียง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลงานจดสิทธิบัตรทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผ่าตัดมายาวนาน ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์หูคอจมูกผู้ใหญ่และเด็ก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ย่อมมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ดี พร้อมการตรวจวินิจฉัยรักษาที่ละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางระดับ World Class เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด
การให้บริการของเรา
   คลินิกโรคหูและการได้ยิน (Ear and Hearing Center) ให้บริการตรวจรักษาครบถ้วนทั้งในส่วนของประสาทการได้ยิน ประสาทการทรงตัว และประสาทใบหน้า (facial nerve) อีกทั้งให้บริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย (OAE, ABR) การได้ยินในเด็กแรกเกิด ให้บริการรักษาและผ่าตัดหูชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน การผ่าตัดใส่กระดูกหูเทียม (PORP and TORP) การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlea Implant) เป็นต้น ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคหูและการได้ยินได้แก่
 • การตรวจรักษาโรคติดเชื้อของหู
 • การตรวจการทำงานของหูชั้นกลางและชั้นใน
 • การตรวจการทำงานของประสาทการทรงตัว
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (Acoustic Emission Test)
 • การตรวจประสาทการได้ยินของสมอง (Auditory Brain Evoke Response)
 • การตรวจการได้ยิน (Audiometry)**
 • การใส่เครื่องช่วยฟัง (hearing aid fitting)**
 • การตรวจวัดแรงดันในหูชั้นกลาง (Tympanometry)
 • การผ่าตัดโรคหู - การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlea Implant)
   ** หมายเหตุ การตรวจการได้ยิน (Audiometry)** และ การใส่เครื่องช่วยฟัง (hearing aid fitting)**โปรดนัดหมายล่วงหน้า
   คลินิกโรคจมูกและการรับกลิ่น (Nose and Anosmia Center) ให้บริการตรวจรักษาโรคของจมูกทั้งในส่วนการทำงานและโครงสร้าง ตั้งแต่การหายใจจนถึงการดมกลิ่น ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น โรคหวัด คัดจมูก ไม่ได้กลิ่น ไซนัสอักเสบ เลือดกำเดา ริดสีดวงจมูก เนื้องอกของช่องจมูก เป็นต้น ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคจมูกและการรับกลิ่น ได้แก่
 • การตรวจช่องจมูกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • การส่องกล้องตรวจภายในช่องจมูก (rigid or fiber optic nasal endoscopy)
 • การตรวจวัดการไหลของอากาศในช่องจมูก (Nasal Airflow Measurement)
 • การตรวจการรับกลิ่น
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดเนื้องอก และริดสีดวงในช่องจมูก
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคไซนัส
   คลินิกโรคศีรษะและลำคอ (Head and Neck Center) ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคของศีรษะและลำคอ ทั้งการติดเชื้อ ก้อนทูมต่างๆ เนื้องอกมะเร็งการทำงานที่ผิดปกติ ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคศีรษะและลำคอ ได้แก่
 • การตรวจรักษาโรคติดเชื้อที่คอ
 • การตรวจประเมินภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจและตรวจประเมินความพร้อมของการถอดท่อเจาะคอ                     (Upper airwayassessment and tracheostomy decannulation)
 • การตรวจการทำงานของกล่องเสียงด้วยการส่องกล้อง (Rigid and fiberoptic laryngoscopy)
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดก้อนที่บริเวณศีรษะและลำคอ
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมไทรอยด์ เช่น ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์อักเสบ
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมน้ำลาย เช่น ต่อมน้ำลายอักเสบ ก้อนและเนื้องอกของต่อมน้ำลาย
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก เช่น เพดานปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก รอยโรคจากการอักสบ หูด ก้อนทูม ถุงน้ำ เป็นต้น
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมทอนซิลและอะดินอยด์ เช่น ทอนซิลอักเสบ ทอนซิลโต หินปูนของต่อมทอนซิล เนื้องอกของต่อมทอนซิล
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของกล่องเสียงและหลอดคอ
   ศูนย์สายเสียงและการกลืน (Voice and Swallowing Center) ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการออกเสียงและการพูด เสียงแหบ ไม่มีเสียงชนิดที่เป็นแต่กำเนิด เสียงแหบจากการใช้เสียง จากการใส่ท่อช่วยหายใจหรือจากการผ่าตัด มีปัญหาด้านการพูดและออกเสียง มีปัญหาด้านการกลืน กลืนติด สำลัก กลืนเจ็บ ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากปัญหาการกลืน โดยเฉพาะในเด็กที่พัฒนาการไม่ดี และในผู้ใหญ่ที่มีอุบัติเส้นเลือดตีบหรือแตกในสมอง ทำให้สำลักบ่อย ติดเชื้อในปอด ปอดบวม ติดเชื้อในกระแสโลหิต ชนิดของการให้บริการของศูนย์การกลืน ได้แก่
 • การตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เสียงแหบ พูดไม่ชัด มีปัญหาด้านการเปล่งเสียง
 • การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลืนลำบากและสำลัก
 • การส่องคอและกล่องเสียงด้วยวิธี Telescopic laryngoscopy
 • การตรวจประเมินการทำงานของสายเสียงด้วยวิธี Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Vocal Folds Motion.
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดแก้ไขอาการเสียงแหบเนื่องจากรอยโรคที่สายเ สียง (Phonosurgery)
 • การผ่าตัดแก้ไขอาการเสียงแหบเนื่องจากกระดูกกล่องเสียงเคลื่อน (Arytenoid Dislocation)
 • การผ่าตัดแก้ไขและแปลงเสียง (Pitch alteration)
 • การตรวจประเมินความรุนแรงของอาการกลืนลำบากด้วยวิธี Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing
 • การตรวจประเมินความผิดปกติของช่องคอ กล่องเสียงและหลอดอาหารขณะกลืนด้วยวิธี Videofluoroscopic Evaluation of Swallowing
 • การให้การรักษาและผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาการกลืน
 • การฟื้นฟูสภาพและกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์ หู คอ จมูก ชั้น 2  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10225, 1026
โทรสาร : 02–877–2222
Call Center 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.