Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. สุรัตน์ ตั้งชัยสิน
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เกี่ยวกับโรค:
ภูมิแพ้ เช่น แพ้อาหาร, ภูมิแพ้ผิวหนัง, ภูมิแพ้จมูก และตา, หอบหืด โพรงจมูกอักเสบ และภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ : คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน : คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี


กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.