Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมนวดรักษาออฟฟิศซินโดรม


วันเวลาทำการ
ศูนย์สตรี ชั้น 8 เปิดทำการทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น. 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ ศูนย์สตรี
Call Center: 1745


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.