Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

กายภาพบำบัดในเด็ก


   กายภาพบำบัดในเด็ก ให้บริการโดยการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหว ฝึกการทรงตัวขณะนั่ง ยืน และฝึกเดินด้วยเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง และทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ หรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์ด้านการรักษา และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการการเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติ ได้แก่
 • เด็กสมองพิการ
 • เด็กคอเอียงแต่กำเนิด
 • เด็กดาวน์ซินโดรม
 • เด็กหัวโต หรือหัวบาตร
 • เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 • เด็กกลามเนื้อลีบดูเชน เด็กที่มีความผิดปกติที่เกิดจากการสร้างหลอดประสาทที่ไม่สมบูรณ์
การรักษาทางกายภาพบำบัด
   คือกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ให้เด็กมีพัฒนาการปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด ด้วยเทคนิคเฉพาะ เพื่อลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ หรือกระตุ้นเพื่อเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อในเด็กที่มีความตึงตัว กล้ามเนื้อต่ำกว่าปกติ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวหรือการทรงท่า เช่น กระตุ้นการชันคอ  กระตุ้นการพลิกคว่ำ-พลิกหงาย ฝึกตั้งคลาน  ฝึกนั่ง  ฝึกยืน หรือฝึกเดิน
ลักษณะอาการ, ผู้ที่ควรตรวจ
   ผู้ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการช้ากว่าปกติ มีปัญหาอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ มีปัญหาด้านการควบคุมการเคลื่อนไหว มีปัญหาด้านการทรงตัว การนั่ง ยืน เดิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบการดำเนินชีวิตประจำวัน
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
 • บาร์คู่ขนานฝึกเดิน ฝึกการทรงตัวสำหรับเด็ก (Parallel bar for child)
 • บาร์ออกกำลังกายสำหรับเด็ก (Pediatric stall bar)
 • กระดานฝึกการทรงตัว (Balance board)
 • ลูกบอลออกกำลังกายครึ่งวงกลม (BOSU exercise)
 • ลูกบอลออกกำลังกาย (Exercise ball)
 • แผ่นยางยืดออกกำลังกาย (Theraband)
 • ลูกบอลออกกำลังกายรูปถั่ว (Bean Ball)
 • Foam Roller
 • Universal sidelyer
 • Wheely stool
 • หมอนรูปลิ่ม
 • รถฝึกคลาน (Clawler)
 • เตียงฝึกยืนไฟฟ้าสำหรับเด็ก (Tilt table for children)
 • ดินน้ำมันทางการแพทย์ (Putty)
 • เครื่องช่วยเดิน (Gait aids) สำหรับเด็ก เช่น Anterior walker, Posterior walker
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายทางมือ (Equipment for improve hand function)
การรักษา
   สำหรับการตรวจ รักษา ผู้ป่วยสามารถตรวจกับแพทย์เฉพาะทาง หรือแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้โดยตรง ทั้งนี้การให้บริการด้านกายภาพบำบัด ระยะเวลาการฝึกต่อครั้งประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความสามารถของเด็ก
วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10627, 10628
Call Center 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.