Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ห้องคู่ และห้อง 3 เตียง Twin

 

   ห้องพักผู้ป่วยที่แบ่งสรรพื้นในห้องพักอย่างเหมาะสม สำหรับ 2 เตียง ตอบรับทุกการใช้สอยสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล ด้วยบรรยากาศที่โล่ง โปร่ง สบาย 

อุปกรณ์ภายในห้องพัก

 • เตียงไฟฟ้า
 • มุมจัดเตรียมอาหาร พร้อม ตู้เย็น
 • ชุดอุปกรณ์ประจำตัวผู้ป่วย
 • 1 ห้องน้ำ พร้อม เครื่องทำน้ำอุ่น ใช้ร่วมกัน

การสื่อสารและเทคโนโลยี

 • โทรศัพท์
 • Free Wifi Internet

อัตราค่าบริการ

ค่าห้อง + ค่าอาหาร ราคา 1,900  บาท
ค่าบริการพยาบาล ราคา 1,500  บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล ราคา 500  บาท
ค่าใช้จ่ายรวมต่อวัน ราคา 3,900  บาท

หมายเหตุ

 • การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา
 • โรงพยาบาลห้ามปรุงอาหาร, ทำให้เกิดเปลวไฟหรือกลุ่มควัน
 • ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission) โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109–9111 ต่อ 10160, 10161
โทรสาร  : 02-109-9138 
Call Center : 1745


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.