Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

สิทธิ์สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต

29 พ.ค. 2563


โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับบริษัทประกันคู่สัญญาในการให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวก ในการมาพบแพทย์โดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมทั้งยังมีระบบ Electronic Claim ผ่านระบบ API, EDI เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกประกันชีวิต และลดระยะเวลารอคอยกับบริษัทประกันทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  ให้กับผู้รับบริการตามเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ


ขั้นตอนการเข้าใช้สิทธิ์
    เมื่อท่านเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล ควรเตรียมบัตรประกันชีวิต หรือบัตรประชาชน (กรณีบัตรชำรุดหรือหาย สามารถนำบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการแทนได้)

กรณีที่ใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยนอก (
OPD) (Claim ผ่านระบบ EDI, API)
 • ยื่นบัตรประกัน และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันชีวิต เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และแนบใบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก
 • เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์เรียบร้อยแล้ว ติดต่อการเงินโดยยื่นบัตรกรมธรรม์เพื่อยืนยันการการใช้สิทธิ์
 • ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาล ท่านสามารถใช้และการเข้ารับการตรวจรักษาตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของท่าน ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตัวเอง ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ์
 • หากท่านต้องเคลมค่ารักษาพยาบาลเอง โดยที่ท่านสำรองจ่าย หรือสามารถเบิกค่าชดเชยได้และต้องการนำใบเคลมไปเบิกคืนกับบริษัทประกัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ที่ท่านเข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จรับเงิน และใบเคลมเพื่อให้ท่านนำไปยื่นเบิกกับบริษัทประกันต่อไป

กรณีที่ใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยใน (
IPD) (Claim ผ่านระบบ EDI, API)
 • ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันชีวิต
 • เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วยใน แนะนำและให้ข้อมูลในการเลือกใช้สิทธิ์ แฟกซ์เคลม หรือ สำรองจ่าย

กรณีที่ท่านใช้แฟกซ์เคลม
(Claim ผ่านระบบ EDI, API)
 • เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มให้ท่านเซ็น พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากที่ได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว
 • หากท่านสามารถใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลมได้ ท่านติดต่อแผนกการเงินใน ในวันกลับบ้าน เพื่อเซ็นรับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

ความร่วมมือกับบริษัทคู่สัญญาบริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล สิทธิ์ประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

   Telemedicine  ให้บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบ Real-Time Video Call  บริการเจาะเลือด, ฉีดวัคซีนถึงที่บ้าน โดยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด รวมถึงบริการจัดส่งยาโดยมีเภสัชกรให้คำแนะนำ  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.  โดยทีมแพทย์ที่ให้บริการเป็นแพทย์เฉพาะทาง  แพทย์ทุกท่านผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานโรงพยาบาล  Telemedicine Service ประกันคุ้มครอง ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการรักษาติดตามอาการและรับยา ซึ่งสามารถเบิกประกันได้ขึ้นอยู่กับ Insurance policy ของบริษัทประกันที่ผู้รับบริการทำสัญญาประกันสุขภาพไว้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์กับบริษัทประกัน หรือบริษัทที่ท่านต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ Application BPK Connect

ช่องทางการดาวน์โหลด

ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนและนัดหมายเข้ารับบริการ จากที่บ้าน ผ่านช่องทางสายด่วน โทร.1745, ApplicationBPK Connect, Facebook, LineOA

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิ์ประกัน

ขั้นตอนที่ 3 นัดพบแพทย์ทาง VDO Call ผ่านช่องทาง Application BPK Connect

ขั้นตอนที่ 4 ปรึกษาแพทย์แบบ Real-Time ผ่าน Video Call

ขั้นตอนที่ 5 VDO Call กับแพทย์ พร้อมรับทราบยาที่แพทย์จ่ายให้

ขั้นตอนที่ 6 บริการจัดส่งยาถึงบ้านฟรี พร้อมเภสัชกรให้คำแนะนำ

หมายเหตุ : ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้เอาประกันกรณีมีค่ารักษาส่วนเกินจากความคุ้มครอง ผู้รับบริการต้องเป็นผู้ชำระเพิ่มเอง โดยชำระเงินผ่านระบบ Mobile Bangking

บริการจัดส่งยาตามคำสั่งแพทย์ โดยมีเภสัชกรให้คำแนะนำ สามารถเลือกช่องทางการรับยา 4 ดังนี้

 1. DRIVE THRU มารับยาเองที่โรงพยาบาล
 2. ส่งทางรถ Ambulance
 3. Delivery : Grab, Lineman, Lalamove, Get
 4. ไปรษณีย์ไทย ส่งระบบ EMS

สิทธิ์พิเศษบริษัทประกัน
ติดต่อ สอบถาม สิทธิพิเศษ หรือแพ็กเกจและวัคซีนกับหน่วยงานบริการประกันสุขภาพ

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์  เวลา 08.00 – 20.00 น.
ศูนย์ประกันชีวิต ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10181 หรือ 092-2810262
โทรสาร : 02–877–2222, Call Center 1745
Fax : 02-109-9181Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.