Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ศูนย์การแพทย์

        ศูนย์การแพทย์ต่างๆของเรา พร้อมให้บริการภายใต้ทีมแพทย์ที่มีความชำนาญ ควบคู่ไปกับเครื่องมือและเทคโนโลยี และมีคุณภาพสูง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

ศูนย์ หู คอ จมูก

ศูนย์ หู คอ จมูก ผู้ใหญ่และเด็ก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มีทีมแพทย์เฉพาะทาง ให้การดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะบริเวณหู คอ จมูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด โดยแพทย์มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย รักษา และการผ่าตัดมายาวนาน ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์หูคอจมูกทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก ย่อมมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ดี พร้อมการตรวจวินิจฉัยรักษาที่ละเอียดถี่ถ้วน ผสมกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจเพิ่มเติม เพื่อความถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม อย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนและถูกต้อง เราพร้อมที่จะให้บริการคุณ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถรับรองผู้ป่วยได้ทุกสถานการณ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน

ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการใส่ใจบริการทุกขั้นตอน

ศูนย์ตาเฉพาะทาง

ศูนย์ตาเฉพาะทาง ให้บริการดูแลรักษาอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตาตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเฉพาะด้านโดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงการตรวจสุขภาพตา และการตรวจคัดกรองโรคทางตา

ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง

ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ JCI มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมากกว่า 30 ท่าน มีห้องตรวจมากถึง 8 ห้อง มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยและให้บริการอย่างครบวงจร

ศูนย์นิทรรักษ์ (โรคนอนกรน)

ศูนย์นิทรรักษ์ วินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ หู คอ จมูก ด้านระบบประสาท และจิตแพทย์ โรคการนอนหลับผิดปกตินี้อาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุด้วยกัน ดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอาการเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ผ่าตัดโรคอ้วนและโดยการส่องกล้อง

การผ่าตัดลดความอ้วนจึงเป็นทางเลือกในการรักษาโรคอ้วนที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเหล่านี้ได้ หากการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และการกินยาลดความอ้วนไม่ได้ผล หรือลดน้ำหนักได้แล้วกลับเกิดภาวะน้ำหนักเกินขึ้นมาใหม่

ศูนย์พัฒนาการเด็ก

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งศูนย์ Bsmart ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เด็กได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนา ความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก โดยการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กมี IQ และ EQ ที่ดี เพื่อให้เด็กมีทั้งความเก่ง เป็นคนดีและมีความสุข จึงเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรที่รวมผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพในการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปี

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบไปด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ ให้บริการ ทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย เราใส่ใจสุขภาพของคุณประดุจญาติสนิทของเรา เพราะการเจ็บป่วยในโรคเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกัน เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เป็นคุณเพื่อวางแผนการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันความเสี่ยงเฉพาะของคุณ เราพร้อมด้วยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะดูแลคุณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

เพราะเราเข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบประสาทและสมองมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและสั่งการอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เมื่อเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทการพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาคือสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงพร้อมดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองด้วยทีมแพทย์

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อแผนกเอกซเรย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงหลายชนิด ซึ่งในการสร้างภาพทางรังสีวินิจฉัยในแต่ละการตรวจจะใช้เครื่องมือที่มีความจำเพาะ ขึ้นกับลักษณะอาการ วัตถุประสงค์ของการตรวจ และลักษณะทางกายวิภาคของอวัยวะที่ต้องการตรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก

ให้การดูแลรักษา ความผิดปกติของกระดูกข้อและกล้ามเนื้อได้อย่างครบถ้วน บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การผ่าตัดอย่างเชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยระดับโลก JCI

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม และรวมไปถึงเพื่อการรักษา แก้ไขความผิดปกติของใบหน้าและร่างกาย ดำเนินการโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออันทันสมัยระดับโลก และมาตรฐานการดูแลรักษาระดับนานาชาติ (JCI)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ให้การดูแลรักษาโรคทางศัลยกรรมได้อย่างครบถ้วน ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์การผ่าตัดอย่างเชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัย เช่น การผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก รวมทั้งมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง

ศูนย์ศัลยกรรมเพื่อความงามและผิวหนัง

ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของผิวพรรณเส้นผมและเล็บรวมไปถึงการรักษาโรคผิวหนังทุกชนิดศูนย์ความงามและผิวหนังพร้อมที่จะดูแลท่านโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยตรง

ศูนย์สตรี

ศูนย์สตรี โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการโดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วย ทีมกุมารแพทย์ที่มีประสบการณ์ สามารถให้การดูแลครรภ์มารดาและให้การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมถึงทีมแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่พร้อมให้การรักษาในกรณีมีภาวะผิดปกติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย บริการตรวจรักษาด้านสูติและนรีเวช ตลอด 24 ชม.

ศูนย์สุขภาพจิต

การบริการด้านสุขภาพจิต ประกอบด้วย การให้ยาที่เหมาะสมกับอาการของโรคและสภาพร่างกายของผู้ป่วย การให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัดรายบุคคล คู่ และครอบครัว การให้คำแนะนำในด้านการมีสุขภาพจิต และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและการดำรงชีวิต รวมถึงการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ และการติดตามอาการ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

ศูนย์หัวใจ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ ในการดูแลประจำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง

เราใส่ใจสุขภาพของคุณประดุจญาติสนิทของเราเพราะการเจ็บป่วยในโรคเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกัน เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เป็นคุณเพื่อวางแผนการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันความเสี่ยงเฉพาะของคุณ เราพร้อมด้วยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัย

ศูนย์เต้านม

ดูแลสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม ไม่ใช่เฉพาะมะเร็งเต้านมเท่านั้น แต่รวมถึงการรักษาและดูแลเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง อาการเจ็บเต้านม มีพังผืดหรือถุงน้ำที่เต้านม  มีของเหลวหรือน้ำไหลออกจากหัวนม  และปัญหาอื่นๆและตรวจรักษาในระยะเป็นเกิดโรคมะเร็งเต้านมแล้

ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

สร้างความสุขให้กับทุกคู่สมรส เพราะเราเข้าใจถึงการมีบุตรเปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่า โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ให้คำปรึกษา ค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และใส่ใจทุกรายละเอียดในการรักษา ด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ และพยาบาล

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ให้บริการกายภาพบำบัด ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการรักษา

ศูนย์โรคต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

เราใส่ใจสุขภาพของคุณประดุจญาติสนิทของเรา เพราะการเจ็บป่วยในโรคเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกัน เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เป็นคุณเพื่อวางแผนการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันความเสี่ยงเฉพาะของคุณ เราพร้อมด้วยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะดูแลคุณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและคนที่คุณรักให้บริการอย่างครบวงจร

ศูนย์โรคภูมิแพ้

ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีโรคภูมิแพ้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยการบริการที่ครบวงจร โดยแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ที่ได้รับการฝึกอบรมมาจากต่างประเทศ ประเมินผลรักษาและติดตามผลการรักษาอาการภูมิแพ้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก

ศูนย์ไตเทียม

ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลไตเทียมที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญสำหรับให้บริการผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรมีมาตรฐานและ ทันสมัย ให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.