Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โรคไต...เสี่ยงได้ทุกวัย

9 เม.ย. 2561


   ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคไต “เพิ่มสูง” ขึ้นทุกปี เพิ่มขึ้นปีละ 10,000 คน อัตราการเสียชีวิตจากไตวายมากกว่าปีละ 13,000 คน ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคไต พบว่า 1 ใน 3 อายุน้อยกว่า 60 ปี โรคไตเป็นปัญหาที่สำคัญและเป็นภัยเงียบที่เกิดได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย

คุณเสี่ยงโรคไตแค่ไหน..??

 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ไตจะยิ่งเสื่อมมากขึ้น
 • น้ำหนักเกิน หรือ อ้วน
 • มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
 • ประวัติคนในครอบครัวเป็นไตวายเรื้อรัง และเบาหวาน
 • สูบบุหรี่

สัญญาณร้ายอาการเสี่ยง “โรคไต”

 • ปัสสาวะมีลักษณะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ เป็นฟองมาก และเป็นเลือด
 • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย และซีด
 • ปวดหลังหรือปวดบั้นเอวข้างใดข้างหนึ่ง  
 • มีอาการบวมตามที่ต่างๆ ของร่างกาย เช่น หน้าบวม ตาบวม เท้าบวม และตัวบวม

รู้ก่อนป้องกันได้... !!!

   เพราะโรคไตในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ หรือบางรายไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นโรคไต วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยแพทย์เฉพาะทาง

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ. อดิศร ดีประสิทธิพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.