Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

เช็ค ให้ ชัวร์ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลัง ฉีดวัคซีน Covid-19

13 ก.ค. 2564


ก่อนเข้ารับวัคซีน

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. รักษาสุขภาพกาย ใจให้แข็งแรง งดออกกำลังกายหนัก
 3. ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดชา กาแฟ และแอลกอฮอล์
 4. หากมีอาการปวดหัว หรือมีไข้สูง ควรรออาการทุเลา อย่างน้อย 2 วัน
 5. ทานยาประจำตัวได้ตามปกติ งดยาไมเกรน กลุ่ม Cafergot, Relpex
 6. ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ อัมพฤกษ์ ให้ทานยาตามปกติ ยกเว้นกรณีแพทย์สั่งให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีของวัคซีน
 7. ผู้ที่โรคประจำตัวที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ต้องทานยากดภูมิ หรือยาเคมีบำบัด ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสามารถรับวัคซีนได้
 8. ผู้ที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ในกลุ่ม Warfarin ให้นำผลตรวจ INR ภายใน 1 สัปดาห์ หรือใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าท่านรับวัคซีนได้
 9. ไปถึงสถานที่ก่อนเวลา เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อม

ขณะเข้ารับวัคซีน

 1. วัดอุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิต
 2. สวมเสื้อที่สะดวกแก่การรับวัคซีน และฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด
 3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดออกได้ง่าย หรือได้รับยาที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ

หลังเข้ารับการฉีดวัคซีน

 1. สังเกตอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาล 30 นาที
 2. หากเกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดแขน บวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลีย สามารถทานยาพาราเซตามอลได้ หากอาการรุนแรงขึ้นให้รีบพบแพทย์ทันที
 3. ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หากอาการกำเริบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตามควรปรึกษาแพทย์ทันที
 4. หลังฉีด 2 วัน ห้ามใช้แขนข้างที่ฉีด อย่าเกร็ง หรือยกของหนัก
 5. ประเมินอาการต่อเนื่อง 48 - 72 ชั่วโมง  หากมีอาการรุนแรง ควรกลับไปโรงพยาบาล หรือแจ้ง 1669 เพื่อประเมินอาการทันที

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.สัมพันธุ์ ธนกิจจำรูญ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีนGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.