Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

5 ข้อที่หมอพัฒนาการอยากบอก

25 ก.พ. 2565

1. พัฒนาการเด็กเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในช่วง 0-5 ปีแรกของชีวิต เนื่องมาจากสมองช่วงนี้ยังสามารถเจริญเติบโตได้อีก เหมาะแก่การถูกกระตุ้น ถ้ามีการกระตุ้นพัฒนาการที่ดีในช่วงนี้ เด็กจะสามารถรับได้ดีกว่าไปกระตุ้นเมื่ออายุมากขึ้น และสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานให้เขาไปตลอดชีวิต
2. พัฒนาการเด็กไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร เช่น พี่น้อง ลูกเพื่อน เด็กแต่ละคนมีจังหวะก้าวเดินของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามต้องอยู่ใน “ช่วงเกณฑ์มาตรฐาน” ไม่ช้าไปกว่านี้ โดยพัฒนาการเด็ก ดูง่ายๆแบ่งเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่
  • การพูด ความเข้าใจภาษา (ภาษา)
  • การเคลื่อนไหว (กล้ามเนื้อมัดใหญ่)
  • การหยิบจับสิ่งของ ขีดเขียน (กล้ามเนื้อมัดเล็ก)
  • การช่วยเหลือตนเองตามวัย

3. แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเด็กแต่ละวัยควรต้องทำอะไรได้แล้วบ้าง? ลูกของเรามีพัฒนาการช้าหรือยัง? กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือ ชื่อ “ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ” สามารถกดได้ตาม link นี้ แล้วลองประเมินลูกเราดู https://bit.ly/3BDpCKF

4. เด็กที่เกิดมาทุกคน ไม่ได้เกิดมาเป็นผ้าสีขาว แต่เกิดมาด้วยสีสันในแบบของเขาเองอยู่แล้ว บางคนโทนสีเย็น สงบ นิ่ง กินนอนเป็นเวลา บางคนโทนสีร้อน พลังเยอะ กินนอนไม่ค่อยเป็นเวลา ต้องการการอุ้มดูแลมากกว่าทั่วๆ ไป เด็กแต่ละคนมีสีของตัวเอง เพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกต้องปรับเปลี่ยนตามสีของเขาด้วย
5. พ่อแม่ทุกคน ล้วนผ่านการเป็นพ่อแม่ครั้งแรกด้วยกันทั้งนั้น ผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องปกติ การเลี้ยงลูกไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิด  ค่อยๆ ฝึกฝนเรียนรู้ไปพร้อมๆ ลูกเรา

สนับสนุนข้อมูลโดย : พ.ญ.มุทิตา ช่างภิญโญ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 ต่อ ศูนย์พัฒนาการเด็ก Bsmart

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.