Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ฟันปลอม (ทันตกรรมประดิษฐ์) ช่วยทดแทนฟันที่หายไปจากการถอนหรือหลุดร่วง

15 ม.ค. 2566


   ตามปกติฟันธรรมชาติจะประกอบด้วย ชุดของฟันน้ำนมและฟันแท้ ซึ่งหากฟันแท้ต้องมีการสูญเสียไปจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฟันผุจนไม่สามารถบูรณะได้ ฟันโยกจากการละลายตัวของกระดูกรองรับฟันในโรคปริทันต์ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าและขากรรไกร ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญเสียไป
  • โดยหน้าที่ของฟันปลอมนั้น ได้แก่ การช่วยให้ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวดีขึ้น ช่วยให้ความสวยงามส่งเสริมบุคลิกภาพ ช่วยป้องกันฟันคู่สบยืนยาวและฟันซี่ข้างเคียงล้มเข้ามาในช่องว่างที่สูญเสียฟันไป และช่วยในการออกเสียงให้ดีขึ้น
  • การพิจารณาชนิดของฟันปลอม โดยหลักแล้วฟันปลอมแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ ได้แก่
  1. ฟันปลอมชนิดถอดได้ ได้แก่ ฟันปลอมฐานอะคริลิก, ฟันปลอมฐานโลหะ, ฟันปลอมชนิดยืดหยุ่นได้
  2. ฟันปลอมชนิดติดแน่น ได้แก่ ครอบฟันและสะพานฟัน, รากฟันเทียม
   ในการเลือกชนิดของฟันปลอมให้แก่ผู้ป่วยนั้นจะต้องได้รับการตรวจประเมินสภาพในช่องปาก เพื่อพิจารณาชนิดของฟันปลอมที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย โดยในกรณีของฟันปลอมชนิดถอดได้ จะเหมาะในกรณีมีผู้ป่วยสูญเสียฟันหลายซี่ ซึ่งวิธีการรักษาจะใช้เวลาไม่นาน ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก การดูแลรักษาจะง่ายกว่า เนื่องจากสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ที่สำคัญ คือ ชิ้นฟันปลอมที่ค่อนข้างใหญ่ อาจทำให้เกิดความรำคาญได้ในช่วงแรกของการใส่ฟัน ต้องอาศัยการปรับตัวในการพูดคุยและการเคี้ยวอาหาร และอาจไม่แน่นเท่าชนิดของฟันปลอมแบบติดแน่น

   ในส่วนของฟันปลอมชนิดติดแน่นนั้น คือ ฟันปลอมที่ติดในช่องปากโดยไม่สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ ได้แก่ ครอบฟันและสะพานฟัน ซึ่งการใส่ฟันปลอมแบบนี้จะให้ความสวยงามมากกว่าแบบถอดได้ ไม่ต้องอาศัยการปรับตัวมาก เนื่องจากมีขนาดใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียที่สำคัญมากของการใส่ฟันแบบนี้คือ การที่ฟันธรรมชาติที่อยู่ข้างเคียงช่องว่างที่สูญเสียฟันไปต้องถูกกรอแต่งให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เป็นหลักของสะพานฟันซึ่งอาจมีปัญหากับฟันภายหลังได้ เพราะต้องอาศัยการดูแลความสะอาดจากคนไข้เป็นอย่างดี

   ในปัจจุบันมีฟันปลอมติดแน่นอีกชนิด คือรากฟันเทียม ซึ่งทำจากวัสดุไททาเนียมยึดกับกระดูกขากรรไกรคล้ายกับการปลูกฟันใหม่ขึ้นมา ซึ่งผู้ป่วยจะได้ฟันแบบติดแน่นโดยไม่มีการสูญเสียเนื้อฟัน เพราะไม่ต้องกรอฟัน แต่ข้อเสีย คือ ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างนานและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าฟันปลอมชนิดอื่น

สนับสนุนข้อมูลโดย :  ทพ.อัครพล  เล้าสุทธิพงศ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์     
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.