Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เช็คอาการเข้าข่ายวัยทอง

26 ส.ค. 2564   ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่า สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการประมาณการว่า สตรีวัยทองในประเทศไทยมีประมาณ 7 ล้านคน และในสตรีวัยทองกลุ่มนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ และภาวะอ้วนลงพุง การเข้าสู่วัยทองระยะแรกจะเป็นช่วงใกล้หมดประจำเดือน และช่วงหลังหมดประจำเดือนแล้ว 1 ปี ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในช่วงอายุ 45-55 ปี โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้หมดประจำเดือน คือ รังไข่หยุดสร้างฮอร์โมนเพศหญิงและไม่มีการตกไข่ ซึ่งเคยเป็นหน้าที่ของรังไข่ มาตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์ หรือสตรีที่ได้รับการตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง

เช็คอาการเข้าข่ายวัยทอง

   โดยเริ่มจากประจำเดือนจะมาเร็วขึ้น ต่อมาประจำเดือนจะเริ่มห่างออก เช่น 2-3 เดือน จะมาครั้งหนึ่งและหลังจากประจำเดือนไม่มาครบ 1 ปี จึงนับได้ว่าเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้จะมีอาการ อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืน ซึมเศร้า หงุดหงิดอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ช่องคลอดแห้ง เวลามีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเจ็บ เวลาหกล้มกระดูกจะหักง่ายขึ้น

การรักษา

   การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค เพื่อให้การดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มแรกของภาวะวัยทอง และช่วยวางแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมดียิ่งขึ้น  และสตรีวัยทองที่มีข้อบ่งชี้หรือมีความจำเป็นในการใช้ฮอร์โมนทดแทน แพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆไป โดยแพทย์จะอธิบายและให้ข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจรับฮอร์โมน ในกรณีที่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา แบบสหวิชาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆ
 

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.นพดล จันทรเทพเทวัญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 ต่อ ศูนย์สตรี

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.