Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ยิ่งแนบชิดยิ่งอุ่นใจ เพิ่มมั่นใจใส่ 2 ชั้น

27 ส.ค. 2564


   การดูแลและป้องกันตัวเองในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้อ Covid-19 แต่ทราบหรือไม่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยควรสวมตามหลัก 3 ถูก คือ ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกชนิด เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันจากคำแนะนำของกรมควบคุมโรค

  • หน้ากากผ้า : เหมาะสำหรับใส่ในบ้าน พื้นที่ไม่แออัด
  • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ : เหมาะสำหรับพื้นที่ปิด
  • ใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไว้ด้านใน (ชั้นที่ 1) และ สวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอก (ชั้นที่ 2) : เหมาะสำหรับแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต

   
   ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากชนิดใด ต้องใส่ให้แนบชิดหน้าและคลุมจมูก แก้ม และคางเสมอ ที่สำคัญต้องไม่สวมหน้ากากอนามัยซ้ำควรเปลี่ยนทุก 6 - 8 ชั่วโมงหรือทุกวัน หลังใช้หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาถอดหลีกเลี้ยงการสัมผัสด้านนอกของหน้ากากอนามัยให้ได้มากที่สุด พับเป็นชิ้นเล็ก ใส่ในถุงพลาสติกที่ปิดได้สนิทนำไปทิ้งในถังขยะ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ส่วนหน้ากากผ้าเมื่อใช้แล้วซักทำความสะอาดทันที

อ้างอิงข้อมูลจาก: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.