Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

สัญญาณเตือน อาการไหนใช่ มะเร็งผิวหนัง

8 ก.พ. 2566


   มะเร็งผิวหนัง  คือ การที่ผิวหนังมีการสร้างเซลล์ที่ผิดปกติไปจากเดิมเกิดเป็นเนื้อร้ายขึ้นมา  สามารถเกิดได้ในทุกตำแหน่งของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่สัมผัสแสงแดดเป็นประจำ เช่น บริเวณใบหน้า แขน และหลัง โดยชนิดที่พบบ่อย มี 3 ชนิด คือ

 1. มะเร็งชนิดเบซัลเซลล์ (Basal cell carcinoma)
 2. มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (Squamous cell carcinoma)
 3. มะเร็งชนิดเมลาโนมา (melanoma)
   มะเร็งชนิดเบซัลเซลล์ (Basal cell carcinoma) และมะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (Squamous cell carcinoma) นั้นการดำเนินโรคส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงมากนัก  แต่หากทิ้งไว้ไม่รักษาอาจมีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นภายในร่างกายได้

   ส่วนมะเร็งชนิดเมลาโนมา (melanoma) นั้น เป็นมะเร็งเม็ดสีของผิวหนัง  มีการดำเนินโรคที่ค่อนข้างเร็วและรุนแรง  สามารถกระจายไปทางระบบเลือดและน้ำเหลืองของร่างกายและลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง

 1. แสงแดด
 2. สารเคมี เช่น สารหนูหรือ arsenic
 3. ผู้ที่มีสีผิวขาว เช่น ชาวยุโรปหรืออเมริกา
 4. โรคทางพันธุกรรมผิวหนังบางชนิด
 5. โรคผิวหนังบางชนิด
 6. ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV
 7. การสูบบุหรี่

อาการของมะเร็งผิวหนัง 
   มะเร็งผิวหนังมักจะไม่มีอาการ แต่ลักษณะที่ควรสงสัยมะเร็งผิวหนัง คือ 

 • ตุ่มหรือผื่นที่เป็นมานานไม่หาย
 • ตุ่มหรือผื่นที่เป็นมานานและมีการแตกเป็นแผล มีเลือดออก 
 • ไฝที่โตเร็วผิดปกติ
 • ไฝที่มีสีเปลี่ยนแปลง
 • ไฝที่ขอบเขตไม่เรียบ
 • ไฝที่มีไฝเม็ดเล็กกระจายออกข้างๆ

   หากมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น แนะนำให้มาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การรักษามะเร็งผิวหนัง

การรักษามีหลายวิธีขึ้นกับชนิดและระยะของมะเร็ง 

 1. การผ่าตัด
 2. การฉายรังสี
 3. การให้เคมีบำบัด

   การรักษามะเร็งผิวหนังที่ดีที่สุด คือ การเริ่มรักษาตั้งแต่ระยะแรก สามารถรักษาโดยการผ่าตัดได้  หากมีตุ่มที่น่าสงสัยควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง

การปกป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนัง

 1. ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด
 2. ทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน
 3. หากจำเป็นต้องออกแดด ควรใส่หมวกปีกกว้างหรือกางร่ม ใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาว
 4. ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหม้อ ยาสมุนไพร
 6. หมั่นสำรวจผิวหนังตัวเอง หากมีตุ่มที่มีลักษณะน่าสงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 7. ในผู้ที่มีประวัติเคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน หรือผู้ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานกลางแดดเป็นประจำ หรือชาวยุโรปหรืออเมริกัน ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนังตั้งแต่ระยะแรกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
สนับสนุนข้อมูลโดย : พญ.วงศิยา เวียรศิลป์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ เฉพาะทางโรคผิวหนัง มะเร็งผิวหนัง ความงามและศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนังโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 ต่อ ศูนย์ศัลยกรรมเพื่อความงามและผิวหนัง


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.