Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีน HPV ต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก ไม่เวอร์จิ้นก็ฉีดได้

26 ส.ค. 2564   วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ผลิตจากชิ้นส่วนโปรตีนของเชื้อไวรัสซึ่งไม่ก่อโรค แต่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัส HPV โดยปัจจุบันวัคซีนชนิดนี้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่
  • วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ (Cervarix) ป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกมากกว่าร้อยละ 70
  • วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (Gardasil) ป้องกันไวรัส HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้มากกว่าร้อยละ 70 และป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ได้ถึงร้อยละ 90
  • เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าในปี พ.ศ. 2563 นี้ ประเทศไทยเราจะมีวัคซีน HPV ตัวใหม่เข้ามา คือ วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58
   สามารถฉีดได้ในผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี อย่างไรก็ดี การได้รับวัคซีนก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีจะทำให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุด ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลงและได้ผลดีไม่เท่ากับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.นพดล จันทรเทพเทวัญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวช
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 ต่อ ศูนย์สตรีGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.