Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์กุมารเวชกรรมศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม อย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มารับวัคซีนออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อนอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาการเด็กที่จะช่วยดูแลพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัยรวมถึงผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลมีประสบการณ์และความพร้อมในการดูแลให้การรักษาศูนย์กุมารเวชกรรมยังให้ความสำคัญในการคัดสรรยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยบริการที่เป็นมิตรภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

การให้บริการของเรา
   ศูนย์กุมารเวชกรรม ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทาง สำหรับเด็กโดยกุมารแพทย์ทั่วไป และกุมารแพทย์เฉพาะทาง ให้การตรวจรักษาโรคต่างๆ ของเด็ก ดังนี้
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโลหิตวิทยา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
คลินิกสุขภาพเด็กให้บริการ
 1. ตรวจสุขภาพเด็ก การตรวจสุขภาพทั่วไปและประเมินพัฒนาการตามวัย
 2. บริการฉีดวัคซีน
- วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือวัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ - ไอกรน บาดทะยัก, โปลิโอวัคซีค, หัดคางทูม หัดเยอรมัน ตับอักเสบบี ไข้สมองอักเสบเจอี อีสุกอีใส
- วัคซีนเสริม เช่นวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) โรคไวรัสโรตา ไข้หวัดใหญ่ ไอพีดี มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 22:00 น. 
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเเนล 
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์  02–109–9111 ต่อ 10240, 10241
โทรสาร   02–877–2222  
Call Center 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.