Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์สุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิตให้บริการปรึกษาและรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างมีคุณภาพโดยจิตแพทย์

     ปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยควรให้ความสำคัญและแก้ไขแต่เนิ่นๆ เพราะนอกจากจะบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนแล้ว หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษายังอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นจนทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ปัญหาทางสุขภาพจิตบางอย่างยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหารและอาการปวดหัวเรื้อรัง

     การรักษาของจิตแพทย์ประกอบด้วยการให้ยาที่เหมาะสมกับอาการของโรคและสภาพร่างกายของผู้ป่วย การให้คำปรึกษาบำบัดด้วยการพูดคุย การถามและการรับฟังเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจปัญหามากขึ้น การทำจิตบำบัด การให้คำแนะนำในด้านการมีสุขภาพจิต และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและการดำรงชีวิต รวมถึงการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ และการติดตามอาการ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

กลุ่มโรคที่ให้การดูแลรักษา
 • โรคจิตเภท
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar)
 • โรควิตกกังวล
 • โรคแพนิค
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคกลัวสิ่งต่างๆ และโรคกลัวการเข้าสังคม
 • โรคนอนไม่หลับ
 • การเจ็บป่วยเนื่องจากความเครียด
 • อาการทางจิตเวชผู้ป่วยด้วยโรคทางกาย
 • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • ภาวะการปรับตัวจากความสูญเสีย
ปัญหาและอาการ
 • ปัญหาในชีวิตครอบครัวและชีวิตคู่
 • ปัญหาวัยรุ่น
 • ติดคอมพิวเตอร์,เกมส์,มือถือ
 • ปัญหาการกิน เช่น กลัวอ้วน ล้วงคออาเจียน ควบคุมการกินไม่ได้
 • ปัญหาบุคลิกภาพ
 • ปัญหาการควบคุมอารมณ์
 • การติดสุรา บุหรี่
การตรวจประเมินพิเศษ
 • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ

 

วันเวลาทำการ

วันอังคาร       เวลา 09:00 – 15:00 น.

วันพุธ          เวลา 09:00 – 15:00 น.

วันศุกร์         เวลา 09:00 - 12:00 น.

วันเสาร์         เวลา 08:00 - 16:00 น.

วันอาทิตย์       เวลา 09:00 - 17:00 น.

โปรดทำนัดทุกครั้ง ก่อนเข้ารับการตรวจ รักษา นัดหมายได้ที่ คลิก > https://lin.ee/QbxwZjG

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10164, 10165

โทรสาร : 02–877–2222 

Call Center : 1745 

 

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.