Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน


ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ครบวงจร เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการดูแลเอาใส่ใจบริการทุกขั้นตอน จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ทำไมควรตรวจสุขภาพประจำปี?

 • เพื่อป้องกันหรือค้นหาโรคและภาวะผิดปกติในร่างกาย ซึ่งโรคบางโรค ภาวะบางอย่างสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ
 • การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจุดเริ่มต้นการต่อสู้กับโรคร้ายที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยให้สามารถตรวจพบโรคก่อนที่จะแสดงอาการหรือลุกลามนั้น ยังช่วยให้เราวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งยังช่วยให้เราวางแผนในการดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้อีกด้วย
 • ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี

การให้บริการของเรา

 1. ตรวจสุขภาพประจำปี
  ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละบุคคล
 • โปรแกรมตรวจตามช่วงอายุวัย
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองเฉพาะโรค
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น
 1. ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ
 2. ตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ไปศึกษาต่อ
 3. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
 4. ตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ
 5. ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบกิจการต่างๆ
 6. ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 7. ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ
 8. ตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทคู่สัญญา ตรวจสุขภาพประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน สำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทโดยขึ้นกับความต้องการของบริษัท และความเหมาะสมในปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ หรือลักษณะงานที่ต้องการตรวจเฉพาะทาง
 9. การให้คำแนะนำและบริการในด้านวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน
 2. ห้องเจาะเลือด
 3. ห้องตรวจสัญญาณชีพและตรวจการมองเห็น
 4. ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 5. ห้องตรวจปฏิบัติการ หรือการตรวจทางรังสี
 6. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
 7. ห้องรับรองพร้อมอาหารว่าง ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เทคโนโลยีทางการแพทย์

ศูนย์สุขภาพและวัคซีน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  ให้บริการตรวจสุขภาพ และวัคซีน ให้ผู้เข้ารับบริการมีความสะดวกสบาย โดยมีห้องตรวจที่เพียงพอต่อการให้บริการพร้อมด้วยอุปกรณ์ได้มาตรฐานในการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Abdomen) ทั้งส่วนบน และส่วนล่าง เพื่อค้นหาความผิดปกติอวัยวะภายในช่องท้อง และมดลูก ดังนี้
 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) ตรวจดูความผิดปกติของตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต
 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) ตรวจดูความผิดปกติของมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ไส้ติ่ง และบริเวณช่องท้องส่วนล่างอื่นๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ถุงน้ำรังไข่ ก้อนเนื้อในมดลูก ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น
 • การเอกซเรย์ปอด หรือ Chest X-ray ด้วยเครื่องเอกซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองและหารอยโรคของอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับปอด
 • การตรวจหา และวินิจฉัยโรคหัวใจ ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจโต ลิ้นหัวใจตีบ หรือรั่ว โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ และการทำงานของหัวใจ ด้วยเครื่องการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiography (Echo)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพื่อดูการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย ด้วยเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะวิ่งหรือเดินสายพาน Exercise Stress Test (EST)

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนที่จะเข้ารับการตรวจ
 2. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการตรวจสุขภาพ
 3. สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
 4. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนรับการตรวจ
 5. ในการเก็บปัสสาวะ ควรเก็บในช่วงหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7-10 วัน
 6. ในการเก็บอุจจาระควรงดอาหารที่เป็นเลือด หรือมีองค์ประกอบของเลือด เช่น เลือดหมู เลือดเป็ด เลือดไก่ รวมถึงยาบางประเภท เช่น แอสไพริน วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อน
 7. ถ้ามีฟิลม์เอกซ์เรย์เก่าควรนำมาด้วยทุกครั้ง
วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น. 

ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน ชั้น 3  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล   

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10300, 10301, 10302
โทรสาร : 02–877–2222
Call Center : 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.