Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์สตรี


 ศูนย์สตรี โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการโดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วย ทีมกุมารแพทย์ที่มีประสบการณ์ สามารถให้การดูแลครรภ์มารดาและให้การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมถึงทีมแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่พร้อมให้การรักษาในกรณีมีภาวะผิดปกติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย บริการตรวจรักษาด้านสูติและนรีเวช ตลอด 24 ชม.
การให้บริการของเรา
 • ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติโดยใช้วิธี            
  • กล้อง Colposcope            
  • ตัดชิ้นเนื้อ            
  • LEEP
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูกและการติดเชื้อ HPV และการตรวจหาไวรัส HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม
 • บริการตรวจทั่วไปทางนรีเวช เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ
 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง             
  • การทำอัลตราซาวด์ แบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ            
  • ตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม            
  • เจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซม            
  • ตรวจเลือด และ DNA เพื่อตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย            
  • ตรวจเลือดของมารดาเพื่อค้นหาโครโมโซมบุตร เป็นการตรวจที่ได้ผลใกล้เคียงกับการเจาะตรวจน้ำคร่ำ 
 • ให้บริการวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
 • ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตั้งครรภ์ เตรียมความพร้อมสู่การคลอดบุตร อาทิ กิจกรรมตั้งครรภ์คุณภาพ , โรงเรียนพ่อ - แม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด
 • ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานของคู่สมรส
 • การคลอดบุตร
 • การผ่าตัดคลอดบุตร
 • บริการนวด ประคบ อยู่ไฟหลังคลอด โดยศูนย์อายุยืนเปี่ยมสุข
 • บริการคุมกำเนิดโดยวิธีต่างๆ เช่น            
  • รับประทานยา            
  • ฉีดยา            
  • ใส่ห่วง IUD            
  • ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน
 • รักษาโรคทางนรีเวชโดยการใช้ยาและผ่าตัด เช่น เนื้องอกมดลูก, ถุงน้ำรังไข่
 • ผ่าตัดเนื้องอก ของมดลูกรังไข่ ชนิดที่เป็นมะเร็งและไม่เป็นมะเร็ง            
  • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช Laparoscopic 
 • ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดระดู (วัยทอง)            
  • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน            
  • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่นๆ            
  • ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวิเคราะห์โรคกระดูกพรุนในวัยทอง
 • ให้การตรวจวินิจฉัย และรักษารวมทั้งผ่าตัดผ่านกล้องในสตรี ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด หรือ กลั้นไม่ได้
วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์สตรี ชั้น 8  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10810, 10811
Call Center : 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.