Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์ หู คอ จมูก

ศูนย์ หู คอ จมูก ผู้ใหญ่และเด็ก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มีทีมแพทย์เฉพาะทาง ให้การดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะบริเวณหู คอ จมูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด โดยแพทย์มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย รักษา และการผ่าตัดมายาวนาน ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์หูคอจมูกทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก ย่อมมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ดี พร้อมการตรวจวินิจฉัยรักษาที่ละเอียดถี่ถ้วน ผสมกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจเพิ่มเติม  เพื่อความถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี

การให้บริการของเรา

 • ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจรักษาทางด้าน หู คอ จมูก ทั่วไป และโรคนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และทำหัตถการ
 • คลินิกโรคหูและการได้ยิน (Ear and Hearing Center) ให้บริการตรวจรักษาครบถ้วนทั้งในส่วนของประสาทการได้ยิน ประสาทการทรงตัว และประสาทใบหน้า (facial nerve) อีกทั้งให้บริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย (OAE, ABR) การได้ยินในเด็กแรกเกิด ให้บริการรักษาและผ่าตัด ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคหูและการได้ยินได้แก่
  • การตรวจรักษาโรคติดเชื้อของหู
  • การตรวจการทำงานของหูชั้นกลางและชั้นใน
  • การตรวจการทำงานของประสาทการทรงตัว
  • การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (Acoustic Emission Test)
  • การตรวจประสาทการได้ยินของสมอง (Auditory Brain Evoke Response)
  • การตรวจการได้ยิน (Audiometry)**
  • การใส่เครื่องช่วยฟัง (hearing aid fitting)**
  • การตรวจวัดแรงดันในหูชั้นกลาง (Tympanometry)
  • การผ่าตัดโรคหู

   ** หมายเหตุ การตรวจการได้ยิน (Audiometry)** และ การใส่เครื่องช่วยฟัง (hearing aid fitting)**โปรดนัดหมายล่วงหน้า

 • คลินิกโรคจมูกและการรับกลิ่น (Nose and Anosmia Center) ให้บริการตรวจรักษาโรคของจมูกทั้งในส่วนการทำงานและโครงสร้าง ตั้งแต่การหายใจจนถึงการดมกลิ่น ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น โรคหวัด คัดจมูก ไม่ได้กลิ่น ไซนัสอักเสบ เลือดกำเดา ริดสีดวงจมูก เนื้องอกของช่องจมูก เป็นต้น ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคจมูกและการรับกลิ่น ได้แก่
  • การตรวจช่องจมูกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  • การส่องกล้องตรวจภายในช่องจมูก (rigid or fiber optic nasal endoscopy)
  • การรักษาโรคภูมิแพ้จมูก
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดเนื้องอก และริดสีดวงในช่องจมูก
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคไซนัส
 • คลินิกโรคศีรษะและลำคอ (Head and Neck Center) ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคของศีรษะและลำคอ ทั้งการติดเชื้อ ก้อนทูมต่างๆ เนื้องอกมะเร็งการทำงานที่ผิดปกติ ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคศีรษะและลำคอ ได้แก่
  • การตรวจรักษาโรคติดเชื้อที่คอ
  • การตรวจประเมินภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจและตรวจประเมินความพร้อมของการถอดท่อเจาะคอ (Upper airwayassessment and tracheostomy decannulation)
  • การตรวจการทำงานของกล่องเสียงด้วยการส่องกล้อง (Rigid and fiberoptic laryngoscopy)
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดก้อนที่บริเวณศีรษะและลำคอ
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมไทรอยด์ เช่น ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์อักเสบ
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมน้ำลาย เช่น ต่อมน้ำลายอักเสบ ก้อนและเนื้องอกของต่อมน้ำลาย
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก เช่น เพดานปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก รอยโรคจากการอักสบ หูด ก้อนทูม ถุงน้ำ เป็นต้น
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมทอนซิลและอดินอยด์ เช่น ทอนซิลอักเสบ ทอนซิลโต หินปูนของต่อมทอนซิล เนื้องอกของต่อมทอนซิล
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของกล่องเสียงและหลอดคอ
 • ศูนย์สายเสียงและการกลืน (Voice and Swallowing Center) ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการออกเสียงและการพูด เสียงแหบ ไม่มีเสียงชนิดที่เป็นแต่กำเนิด เสียงแหบจากการใช้เสียง จากการใส่ท่อช่วยหายใจหรือจากการผ่าตัด มีปัญหาด้านการพูดและออกเสียง มีปัญหาด้านการกลืน กลืนติด สำลัก กลืนเจ็บ ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากปัญหาการกลืน โดยเฉพาะในเด็กที่พัฒนาการไม่ดี และในผู้ใหญ่ที่มีเส้นเลือดตีบหรือแตกในสมอง ทำให้สำลักบ่อย ติดเชื้อในปอด ปอดบวม ติดเชื้อในกระแสโลหิต ชนิดของการให้บริการของศูนย์การกลืน ได้แก่
  • การตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เสียงแหบ พูดไม่ชัด มีปัญหาด้านการเปล่งเสียง
  • การตรวจคัดกร องผู้ป่วยกลืนลำบากและสำลัก
  • การส่องคอและกล่องเสียงด้วยวิธี Telescopic laryngoscopy
  • การตรวจประเมินการทำงานของสายเสียงด้วยวิธี Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Vocal Folds Motion.
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดแก้ไขอาการเสียงแหบเนื่องจากรอยโรคที่สายเสียง (Phonosurgery)
  • การผ่าตัดแก้ไขอาการเสียงแหบเนื่องจากกระดูกกล่องเสียงเคลื่อน (Arytenoid Dislocation)
  • การตรวจประเมินความรุนแรงของอาการกลืนลำบากด้วยวิธี Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing
  • การตรวจประเมินความผิดปกติของช่องคอ กล่องเสียงและหลอดอาหารขณะกลืนด้วยวิธี Videofluoroscopic Evaluation of Swallowing
  • การให้การรักษาและผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาการกลืน
  • การฟื้นฟูสภาพและกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน

 

วันเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.

ศูนย์ หู คอ จมูก ชั้น 2  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10225, 1026

โทรสาร : 02–877–2222

Call Center 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.