Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์โรคภูมิแพ้


  ศูนย์ภูมิแพ้โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีโรคภูมิแพ้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยการบริการที่ครบวงจร  โดยแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ที่ได้รับการฝึกอบรมมาจากต่างประเทศ ประเมินผลรักษาและติดตามผลการรักษาอาการภูมิแพ้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก
การให้บริการของเรา
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคภูมิแพ้ทุกชนิด เช่น ภูมิแพ้จมูก, เยื้อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้, ภูมิแพ้ผิวหนัง, หอบหืด
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้แมลง
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคลมพิษ และอาการแพ้ทางผิวหนัง
 • การวิเคราะห์, รักษาโรคไอเรื้อรัง และสันนิษฐานว่าเกิดจากภูมิแพ้
 • การวิเคราะห์และประเมินภาวะแพ้ลาเทกซ์
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพ้รุนแรงขั้นช็อก
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 • การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการให้วัคซีนกระตุ้นภูมิ
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและการติดเชื้อตั้งแต่กำเนิด
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ยาแก้โรคภูมิแพ้
 • การตรวจช่องจมูกส่วนหน้าและหลัง
 • การส่องกล้องตรวจภายในช่องจมูก (Rigid and Fiber optic nasal endoscopy)
 • การตรวจประเมินอาการคัดจมูก
พร้อมด้วยเครื่องมือและห้องตรวจที่ทันสมัย
 • ห้องให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • การทดสอบภูมิแพ้ (Skin prick test และเจาะเลือดตรวจหาแอนติบอดี้)
 • ห้องให้การรักษาและประเมินผล การฉีดวัคซีนภูมิแพ้

วันเวลาทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00 น.
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ :  02–109–9111 ต่อ 10225, 10226
โทรสาร :  02–877–2222  
Call Center : 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.