Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์


   ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคู่สมรส เพราะเราเข้าใจถึงการมีบุตรเปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่า โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ให้คำปรึกษา ค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และใส่ใจทุกรายละเอียดในการรักษา ด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ และพยาบาล เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพร้อมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่กระบวนการกระตุ้นไข่ เก็บน้ำเชื้อ การคัดเลือกดูแล พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อสำหรับเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและปฏิสนธิ รวมถึงอุปกรณ์ภายใต้ระบบปลอดเชื้อที่อยู่ในระดับสูงสุด เพื่อการแก้ไขที่ตรงจุด และเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับครอบครัว

สนใจนัดหมายและปรึกษาวางแผนการมีบุตร


บริการรักษาด้วยเทคโนโลยี

  • เด็กหลอดแก้ว หรือ ไอ.วี.เอฟ. (In Vitro Fertilization : IVF)

   วิธีนี้เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายที่ปล่อยให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติโดยอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุด จึงจะสามารถปฏิสนธิกับไข่ได้ ซึ่งเป็นการรักษาที่สะดวก ไม่ต้องดมยาสลบ ไม่ต้องเจาะหน้าท้องแต่ให้อัตราการตั้งครรภ์สูงใกล้เคียงกับการทำกิฟท์ โดยกระตุ้นไข่ให้สุขเต็มที่แล้วเจาะไข่ผ่านทางช่องคลอดและนำมาผสมเชื้ออสุจิของฝ่ายชายเลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน จนแบ่งตัวเป็นระยะ 4 - 8 เซลล์ หรือเลี้ยงจนเป็นระยะ “บลาสโตซีท” แล้วจึงนำมาใส่กลับเข้าโพรงมดลูกผ่านทางช่องคลอด เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะผู้มีบุตรยากที่ไม่รุนแรง ผลสำเร็จโอกาสตั้งครรภ์มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

  • การฉีดเชื้ออสุจิเพียงหนึ่งตัวเข้าไปในเซลล์ไข่ หรือ อิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection : ICSI)

    เหมาะสำหรับคู่สมรสที่มีอสุจิน้อยมากจนไม่สามารถปฏิสนธิไข่ได้เอง หรือไม่มีตัวอสุจิเลย แต่อัณฑะยังคงมีการผลิตอสุจิอยู่ โดยนำเข็มแก้วเล็กๆ ฉีดอสุจิเพียง 1 ตัว เข้าไปในไข่ 1 ใบ แล้วเลี้ยงจนกลายเป็นตัวอ่อน และใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อโอกาสสูงขึ้นในการมีบุตร รวมทั้งใช้ในกรณีที่คู่สมรสต้องการวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมก่อนการตั้งครรภ์ PGD/PGS

  • การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมก่อนการตั้งครรภ์ PGD / PGS
    เป็นการดึงเซลล์จากตัวอ่อนออกมาเพื่อตรวจหาความผิดปกติของพันธุกรรม ก่อนการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก
- การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (Preimplantation Genetic Diagnosis : PGD ) เหมาะสำหรับคู่สมรสที่มีความกังวลว่าตนจะเป็นพาหะหรือเป็นโรคทางพันธุกรรมและถ่ายทอดความผิดปกตินี้ให้แก่บุตรโดยทั่วไปคู่สมรสที่มีปัญหาเรื่องภาวะมีบุตรยากหรือแท้งซ้ำซ้อนสามารถพบความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ถึง 10% และ 30% ตามลำดับ โรคทางพันธุกรรมก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กและคู่สมรส เพราะฉะนั้นการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยี NGS (Next generation sequencing) ในการตรวจ
- การตรวจคัดกรองตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (Preimplantation Genetic Screening : PGS) การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมก่อนการตั้งครรภ์ เป็นการทดสอบภาวะปกติของโครโมโซมโดยรวม ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจง เป็นเพียงการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  • การคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine insemination : IUI)

   การรักษาการมีบุตรยากที่สะดวก และประหยัด เหมาะสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีปัญหาทางร่างกาย โดยเก็บน้ำเชื้อของฝ่ายชายในช่วงวันตกไข่ของฝ่ายหญิง แล้วใช้น้ำยาเพาะเลี้ยงคัดแยกเฉพาะอสุจิที่แข็งแรง และนำไปฉีดเข้าโพรงมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสในการผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงได้ดีขึ้น

  • กิ๊ฟท์ (Gamete Intrafallopian Transfer: GIFT)

   เป็นการรักษาที่มีอัตราการตั้งครรภ์สูง โดยนำไข่ที่เจาะออกมาผสมกับเชื้ออสุจิของฝ่ายชาย แล้วใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิภายในท่อนำไข่ของฝ่ายหญิง

  • เทคโนโลยีตรวจหาความผิดปกติ Array CGH (Array-based comparative genomic hybridization)

   เทคโนโลยีตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมครบทั้ง 24 ตัว และตรวจหาการขาดหายหรือเกินมาของชิ้นส่วนโครโมโซมขนาดเล็ก ให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงถึง 98-99% ซึ่งการทำ Array CGH ช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จของการตั้งครรภ์และลดอัตราการแท้งบุตร

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ชั้น 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเเนล 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02–109–9111 ต่อ 10810, 10811
โทรสาร   02–877–2222 
Call Center 1745

 

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.