Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โครงการ

9 เม.ย. 2563   พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมมือในนามประธานโครงการ "อาสาร่วมใจ FIGHT COVID" ซึ่งเป็นการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจของทีมอาสาจากเครือข่ายภาคีหลากหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์และภาคเอกชน   ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลัง ปธพ.8 และเครือข่ายภาคีประกาศยุทธศาสตร์ และ 9 ภารกิจ ในโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นทางการแพทย์ในเชิงยุทธศาสตร์แก่ผู้รับผิดชอบ และสนับสนุนทีมแพทย์ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวหน้าฟันฝ่าไวรัส COVID-19 ทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล ยา และสารเคมีฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้แก่ประชาชน และเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วย โดยจะระดมกำลังสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์จากเครือข่าย รวมทั้งช่วยในการบริหารจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่ายอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ


ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.