Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

“กิจกรรมเพื่อสังคม” บางปะกอกบอกรัก ปันรักวัคซีน ครั้งที่ 1

10 ส.ค. 2565


   เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัด “กิจกรรมเพื่อสังคม” บางปะกอกบอกรัก ปันรักวัคซีน ครั้งที่ 1  Moderna Vaccine นำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาล มาร่วมฉีดวัคซีน Moderna ให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ บุคลากร และผู้ปกครอง  จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลมองเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น จึงอยากมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 และเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้ที่รับวัคซีนในครั้งนี้


ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.