Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. กฤษณะ ปานสัมฤทธิ์
ความเชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
ความเชี่ยวชาญ:
ประสาทวิทยา
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น
  • อนุสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.