Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. ณัฐธิดา พฤกษ์งามพันธ์
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคไต

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
เกี่ยวกับโรค:
โรคไต
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 1
  • วุฒิบัตรสาขา : สาขากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                  : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.