Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. ธิดารัตน์ พงศ์สิริพิพัฒน์
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เกี่ยวกับโรค:
ภูมิแพ้ เช่น แพ้อาหาร, ภูมิแพ้ผิวหนัง, ภูมิแพ้จมูก, หอบหืด และภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ : กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานด้านวิชาการ/การฝึกอบรม
  • การอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง 2547
  • การอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก 2562

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.