Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การจัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

10 พ.ย. 2566


   วันที่ 10 พ.ย. 66 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลจัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคุณครู นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป และประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.วีระ  อิงคภาสกร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย พญ.นุชจรี สินสุขพร (เเพทย์เวชศาตร์ฉุกเฉิน) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักปฏิบัติการฉุกเฉิน กู้ชีพของ รพ.ฯ
   โดยหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เรื่องการทำ CPR และปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกวิธีแล้ว ยังช่วยประคองชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุจนกว่าจะส่งตัวถึงมือแพทย์ และนั่นจะช่วยให้ผู้ประสบอุบัติเหตุมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย
   รพ.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และเห็นถึงความสำคัญของเรื่อง CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ ขอขอบคุณที่ให้เราดูแลคุณ
ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ 
www.bpk9internationalhospital.com และ https://www.facebook.com/BPK9internationalhospital
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745

 Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.