Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ “ทักษะการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ”

9 ม.ค. 2567


   ประมวลภาพบรรยากาศโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “ทักษะการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ” ให้กับคุณครูและบุคลากร ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
  โดย พญ. นุชจรี สินสุดพร (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานแพทย์) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ พร้อมด้วย นฉพ.ธนัญญา พุทธมาตย์ (นักฉุกเฉินการแพทย์) , นฉพ.สุเทพ เพิ่มพูนมหาศาล (นักฉุกเฉินการแพทย์) และ นายพจน์  พงษ์พานิช (พนักงานกู้ชีพ)
  การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้ในเรื่องการใช้ยาสามัญประจำบ้าน, ทักษะการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะเบื้องต้นให้กับผู้อบรมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ประสบเหตุ  อีกทั้งทางโรงพยาบาลฯได้นำโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) มาแลกเปลี่ยน โดยวิทยากร คุณพิชญา อัยยิมาพันธ์ (ผู้จัดการความปลอดภัยผู้ป่วยและวิเคราะห์ประมวลผล) เพื่อสร้างโลกสีเขียวไปด้วยกัน
  ในช่วงท้ายของกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณณัฐชยา อัศวชัยราชันย์ (รองผู้อำนวยการการตลาด) เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมกล่าวขอบคุณและสรุปถึงความเป็นมาของกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.มีชัย จันทร์โพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานแผนพัฒนาองค์กร ดรุณสิกขาลัยฯ  เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณโรงพยาบาลฯในครั้งนี้
   พร้อมได้รับเกียรติจาก "ท่านอาจารย์ พารณ อัศรเสนา ณ อยุธยา "ผู้อำนวยการใหญ่ของดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ให้เกียรติกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับโรงพยาบาลฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน


“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ ขอขอบคุณที่ให้เราดูแลคุณ
ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ 
www.bpk9internationalhospital.com และ https://www.facebook.com/BPK9internationalhospital
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.