Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงพยาบาลปิยะเวท

30 พ.ค. 2567


 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานบริษัทในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท และที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร รพ.ในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

    โดยนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณโรงพยาบาลปิยะเวทและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจตามแผนฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์เครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ321 ตกหลุมอากาศและขอลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

     โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ขอขอบคุณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ได้มอบโล่ประกาศเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและพร้อมใส่ใจดูแลให้บริการด้านสุขภาพด้วยหัวใจเสมอ

“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ
ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bpk9internationalhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
 
 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.