Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ประมวลภาพบรรยากาศซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

11 มี.ค. 2567


ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2567 ร่วมกับ สำนักงานเขตจอมทอง, สถานีตำรวจนครบาลบางมด และสถานีดับเพลิงดาวคะนอง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ถูกต้องช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ โดยมี นพ.วีระ อิงคภาสกร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก) เป็นประธานการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ
ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.