Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

21 มี.ค. 2567เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ตัวแทนผู้บริหาร พญ.นุชจรี สินสุขพร (ผูู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานแพทย์ รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ให้เกียรติขึ้นมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาล

 

ซึ่งงานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย มาตรฐานสถานพยาบาล และการรับรองคุณภาพระดับประเทศ ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ ขอขอบคุณที่ให้เราดูแลคุณ
ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ 
www.bpk9internationalhospital.com และ https://www.facebook.com/BPK9internationalhospital
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.