Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2023 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

25 มิ.ย. 2567    เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นายแพทย์พณะ  จันทรกมล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก), นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล), นายแพทย์อำนาจ   พิศาลจำเริญ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก) และนายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ) พร้อมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัลในงาน  “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023 ” ณ  ห้อง Chadra  Ballroom (ฉัตรา บอลรูม) ชั้น 2  SIAMKEMPINSKI  HOTEL BANGKOK  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้โรงพยาบาลในเครือฯที่ได้รับรางวัลพร้อมประเภทรางวัลต่างๆ ที่ได้รับมีดังนี้
  1. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

- ได้รับรางวัลประเภท Collaboration GOLD  AWARD (รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร)

  1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1

- ได้รับรางวัลประเภท Creativity and Innovation Silver Award (รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับ นวัตกรรมใหม่)

  1. โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

- ได้รับรางวัลประเภท Collaboration SILVER  AWARD (รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร)

   ในนามเครือโรงพยาบาลบางปะกอกขอขอบคุณตัวแทนฯ และผู้รับบริการทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ในครั้งนี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการในทุกแขนงสาขาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกท่านอันจะนำมาซึ่งความประทับใจและก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกันต่อไปในอนาคต
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.