Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

23 มิ.ย. 2566


   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์พณะ  จันทรกมล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก), นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก) และนายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ)  พร้อมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัลในงาน “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022” ณ Camellia Ballroom ชั้น1 โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้โรงพยาบาลในเครือฯที่ได้รับรางวัลพร้อมประเภทรางวัลต่างๆ ที่ได้รับมีดังนี้

  1. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
- ได้รับรางวัลประเภท Creativity and Innovation Silver Award (รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับ นวัตกรรมใหม่)
  1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1

- ได้รับรางวัลประเภท Collaboration Bronze Award (รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร)

  1. โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

- ได้รับรางวัลประเภท Caring Bronze Award (รางวัลด้านการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นเลิศ)

   ในนามเครือโรงพยาบาลบางปะกอกขอขอบคุณตัวแทนฯและผู้รับบริการทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการในทุกแขนงสาขาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกท่านอันจะนำมาซึ่งความประทับใจและก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกันต่อไปในอนาคต

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.