Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เทคโนโลยี IVF รพ.บางปะกอก 9ฯ สานฝันครอบครัวยุคใหม่เข้าใจผู้มีบุตรยาก

10 มิ.ย. 2565


เทคโนโลยี IVF รพ.บางปะกอก 9ฯ สานฝันครอบครัวยุคใหม่เข้าใจผู้มีบุตรยาก
ย้ำจุดยืนศูนย์การแพทย์และทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต
   ด้วยสภาวะทางสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่มีเป้าหมายการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมากและรวดเร็ว ทำให้หลายครอบครัวไม่ได้วางแผนที่จะมีบุตรในช่วงเวลาที่เรียกว่ามีบุตรง่าย มีหลายคู่คิดจะมีบุตรเมื่อทุกอย่างในครอบครัวนั้นมั่นคงเพื่อเตรียมรอรับสำหรับเจ้าตัวน้อยที่จะเกิดมา แต่เวลาที่ผ่านเลยไปกลับต้องมาเจอกับปัญหาใหม่นั่นคือภาวะมีบุตรยากนั่นเอง แม้ความหมายในทางระบาดวิทยา องค์การอนามัยโลกจะหมายถึงในรายที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธ์และพร้อมมีบุตรแต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปว่าเป็นผู้มีบุตรยาก แต่ในทางเวชปฏิบัติทั่วไปถ้าคู่สมรสที่ไม่ได้คุมกำเนิดและมีเพศสัมพันธ์ตามปกติคือ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ภายใน 1 ปี แล้วไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ทางการแพทย์จะจัดว่าเป็นผู้ป่วยมีบุตรยาก (WHO-ICMART glossary) แต่จะวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีบุตรยากหลังจาก 6 เดือนเท่านั้น ถ้าฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไปแล้วไม่สามารถตั้งครรภ์ ได้สำเร็จ
   ทั่วโลกมีการประเมินความชุกของภาวะมีบุตรยากมาโดยตลอด ซึ่งจะพบมากขึ้นตามอายุของฝ่ายหญิงเป็นหลัก โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป สามารถพบภาวะมีบุตรยากได้ถึงร้อยละ 25 ยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มนี้สามารถพบสาเหตุการมีบุตรยากได้ไม่ทั้งหมด นั่นหมายความว่า กลุ่มผู้มีบุตรยากส่วนหนึ่งนั่นคือประมาณร้อยละ 15 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่หาสาเหตุไม่พบ หรือเรียกว่ากลุ่ม ‘Unexplained Infertility’

   โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้จัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ซึ่งประสบความสำเร็จแล้วกว่า 70% ของผู้ป่วยที่เข้าปรึกษาภาวะผู้มีบุตรยาก ทั้งหมดนี้ด้วยความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีด้านการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ และพยาบาล มาช่วยเติมเต็มความสุขให้กับทุกคู่สมรส สร้างความสมบูรณ์ของสถาบันครอบครัว ตอบโจทย์คนยุคใหม่และกลุ่มผู้มีบุตรยาก เพราะเราเข้าใจถึงการมีบุตรเปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่าสำหรับกลุ่มผู้มีบุตรยาก โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ให้คำปรึกษา ค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก และใส่ใจทุกรายละเอียดในการรักษา ตั้งแต่กระบวนการกระตุ้นไข่ เก็บน้ำเชื้อ การคัดเลือกดูแล พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อสำหรับเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและปฏิสนธิ รวมถึงอุปกรณ์ภายใต้ระบบปลอดเชื้อที่อยู่ในระดับสูงสุดของมาตรฐานสากล เพื่อการแก้ไขที่ตรงจุด และเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับครอบครัว

   นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก กล่าวว่า มีนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะด้านสถาบันครอบครัว เพราะเรื่องสุขภาพคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงได้เล็งเห็นปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์นี้ให้กับครอบครัวที่กำลังกังวลใจหรือต้องการวางแผนการมีบุตร ด้วยศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จากวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และการทำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เพื่อช่วยเหลือปัญหาให้คู่สมรสมีโอกาสหรือมีช่องทางช่วยเหลือให้สามารถมีบุตรได้ ทั้งการหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพร้อมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ไม่เพียงแค่เรื่องของการวางแผนหรือรักษาการมีบุตรยาก เท่านั้น ยังรองรับการดูแลสุขภาพในทุกช่วงชีวิตด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมดูแลสุขภาพทั้งครอบครัวได้อย่างองค์รวม    ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์สตรี ศูนย์กุมารเวชกรรมและศูนย์พัฒนาการเด็ก ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพราะด้วยวิสัยทัศน์เพื่อการตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต เป็นความมุ่งมั่นที่มีมาโดยตลอด         

 นายแพทย์ธนิก โชคจิรวัฒน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชกรรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เปิดเผยว่า เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ Assisted reproductive technology (ART) ไม่ว่าจะเป็นการทำ  IVF หรือ ICSI ในกลุ่มคนไข้ ที่หาสาเหตุไม่พบ หรือ ‘Unexplained Infertility’  สามารถช่วยแก้ปัญหาการมีบุตรยากในขั้นตอนการคัดเลือกเซลล์สืบพันธุ์ที่ดีและสมบูรณ์ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย การปฏิสนธิที่ได้ผลดี การได้เลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโตและมีความพร้อมก่อนที่จะฝังตัวในโพรงมดลูกการแก้ไขและรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกให้เป็นปกติเพื่อพร้อมต่อการฝังตัวของตัวอ่อน  ทั้งนี้ lifestyle modification ของคู่สมรส ได้แก่ การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ งดหรือสูบบุหรี่ให้น้อยลง ควบคุมการดื่มกาแฟ และ แอลกอฮอลล์อย่างเหมาะสม รวมทั้งตรวจหาโรคประจำตัวอื่นๆที่อาจมีผลต่อการมีบุตรล้วนเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในคนไข้ที่เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อให้สามารถมีบุตรได้ดังตั้งใจ

   ด้านกัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ เกษาพันธ์ และคุณนัท พ.อ.อ.นัฐพงศ์ เกศาพันธ์ คู่รักนักกีฬาทีมชาติไทย อีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างของคนยุคใหม่แม้ภายนอกเป็นนักกีฬาที่แข็งแรง สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่เมื่อพร้อมที่จะมีบุตรกลับพบปัญหาภาวะมีบุตรยาก และพยายามมีบุตรโดยธรรมชาติมาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้ตัดสินใจเข้าปรึกษาที่ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และในที่สุดก็ได้ประสบความสำเร็จในการมีบุตรด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ นับเป็นเกียรติกับทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ทางโรงพยาบาลได้ดูแลสุขภาพของกัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ เกษาพันธ์ และคุณนัท จ.อ.นัฐพงศ์ เกศาพันธ์ คู่รักนักกีฬาทีมชาติไทย หนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต พร้อมแจ้งข่าวดีในการประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ อีกทั้งยังมีการแชร์ประสบการณ์เรื่องราวครั้งแรกในงาน Exclusive Class “Mommy’s Journey เส้นทางนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย สู่การเป็นคุณแม่มือใหม่” ของกัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์  นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.