Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังในเด็ก Skin Prick Test


วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 22:00 น. 
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ ศูนย์กุมารเวชกรรม
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.