Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจ

โปรแกรมฟื้นฟูหลอดเลือดหัวใจและสมอง EECP 35 ครั้ง

ฟื้นฟูหลอดเลือดหัวใจและสมอง “ไม่ต้องผ่าตัด” ด้วยโปรแกรม EECP ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

ผู้สูงอายุ ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพจะลดลง ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อ ดังนั้นผู้ใหญ่ควรได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลา 12 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

ตรวจสุขภาพตาทั่วไป

“เพราะดวงตาคือ สิ่งสำคัญ” ตรวจสุขภาพตาได้ทุกช่วงอายุไม่จำเป็นต้องตรวจตอนอายุมาก ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567


ตรวจเบาหวานขึ้นจอตา

รู้ทัน “เบาหวานขึ้นจอตา” ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่อาจเสี่ยงทำให้ตาบอดได้หากไม่รีบรักษา
ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคต้อหิน

“ยิ่งอายุเยอะ ยิ่งเสี่ยงที่จะเป็นต้อหิน” ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
ควรรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคต้อหินเป็นประจำทุกปี
ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี ระยะเวลา 12 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี ระยะเวลา 12 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

วัคซีนป้องกันงูสวัด ชนิดใหม่

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ชนิดใหม่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัดได้ถึง 97.2% เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและเสี่ยงต่อโรคงูสวัด

สิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับลูกบ้าน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ และ แสนสิริ

สิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับลูกบ้าน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ และ แสนสิริ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.