Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG 
การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ หรือ EMG (Electromyography) เป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้า ที่สร้างจากเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์พยาธิสภาพ ที่เกิดขึ้นในเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อ

ทำไมต้องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

  • เพื่อวินิจฉัยหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่คอ และหลัง
  • เพื่อวินิจฉัยโรคของกล้ามเนื้อ และการบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลาย
  • เพื่อทราบตำแหน่งและความรุนแรงการบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลาย
  • เพื่อใช้ในการติดตามผลการรักษา การฟื้นตัวของเส้นประสาท
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวัน  เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10627, 10628
Call Center : 1745
 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.