Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การฝังเข็มแบบตะวันตก หรือ การฝังเข็มคลายจุด (Dry needling)


  การฝังเข็ม
เป็นศาสตร์หนึ่งในทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกที่ปลอดภัย และเห็นผลได้อย่างชัดเจน สามารถบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบคลายกล้ามเนื้อได้ดีอีกวิธีหนึ่ง


การฝังเข็มแบบตะวันตก หรือ ฝังเข็มคลายจุด (
Dry needling)

  เป็นการฝังเข็มไปยังจุดที่กล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวเป็นก้อน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการปวดโดยตรง หรือที่เราเรียกว่า Trigger point การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ฝังเข็ม ทำให้อาการปวดลดลงได้ ไม่มีการฉีดยาลงไปบริเวณที่ฝังเข็ม เราเรียกว่า Dry needling (ฝังเข็มแห้ง) นิยมใช้รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อจาก Office syndrome หรือ Myofascial pain syndrome 


   อาการปวดเรื้อรัง (
Chronic Pain) โดยทั่วไปจะเป็นอาการปวดหลัง หรือข้อต่างๆ ต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน และอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งหากปล่อยไว้นานโดยไม่รักษาให้ถูกวิธี จะทำให้มีอาการมากขึ้น

   องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การยอมรับว่าการฝังเข็มสามารถรักษาอาการปวดได้ผลดี ทั้งอาการปวดแบบเฉียบพลัน และปวดเรื้อรัง และล่าสุดวารสารการแพทย์ Archives of Internal Medicine ได้ตีพิมพ์บทความผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากศูนย์มะเร็งเมมโมเรียลนิวยอร์คและคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียว่า การฝังเข็มให้ผลในการรักษาอาการปวดเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพมาก จึงสนับสนุนให้การฝังเข็มเป็นทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงของการแพ้ยา, ผลข้างเคียงจากยา ปัญหาการติดยาแก้ปวด และผู้ที่เคยรักษาอาการปวดด้วยวิธีการอื่นๆ แล้วไม่ได้ผลอีกด้วย (หมายเหตุ การวิจัยผลการรักษาอาการปวดเรื้อรังด้วยการฝังเข็ม กับ 29 กลุ่มอาการ ในคนไข้ 17,922 คน)

วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวัน  เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10627, 10628
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.