Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วีดีโอ

ทางเลือกใหม่ ล้างสารพิษด้วยการทำ “คีเลชั่น”

เรื่อง : ทางเลือกใหม่ ล้างสารพิษด้วยการทำ “คีเลชั่น”
โดย นพ.สัมพันธ์ ธนกิจจำรูญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
รายการ : Happy Life กับคุณหรีด | ออกอากาศ : 31 ต.ค. 58

31 ต.ค. 2558

ผ่าตัดแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว คุณภาพชีวิตดีขึ้น

เรื่อง : ผ่าตัดแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว คุณภาพชีวิตดีขึ้น
โดย นพ.พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
รายการ : Happy Life กับคุณหรีด | ออกอากาศ : 24 ต.ค. 58
24 ต.ค. 2558

ภาวะกลืนลำบาก อย่าชะล่าใจ เสี่ยงโรคแทรกซ้อน

เรื่อง : ภาวะกลืนลำบาก อย่าชะล่าใจ เสี่ยงโรคแทรกซ้อน
โดย ศ.นพ.วิฑูร ลีเกริกก้อง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก
รายการ : Happy Life กับคุณหรีด | ออกอากาศ : 17 ต.ค. 58
17 ต.ค. 2558

ภาวะต้อหินเฉียบพลัน เสี่ยงตาบอด

เรื่อง : ภาวะต้อหินเฉียบพลัน เสี่ยงตาบอด
โดย พญ.ปุญญสิริ จินดากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุแพทย์ ต้อหิน
รายการ : Happy Life กับคุณหรีด | ออกอากาศ : 10 ต.ค. 58

10 ต.ค. 2558

รู้ตัวเร็ว ห่างไกลโรคหัวใจ...ด้วยการวินิจฉัยแม่นยำ

เรื่อง : รู้ตัวเร็ว ห่างไกลโรคหัวใจ... ด้วยการวินิจฉัยแม่นยำ
โดย นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
รายการ : Happy Life กับคุณหรีด | ออกอากาศ : 3 ต.ค. 58

3 ต.ค. 2558

รับมือไวรัสโรต้า เด็กท้องร่วงช่วงหน้าฝน

เรื่อง : รับมือไวรัสโรต้า เด็กท้องร่วงช่วงหน้าฝน
โดย พญ.เบญจวรรณ สังฆวะดี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชทั่วไป | รายการ : Happy Life กับคุณหรีด | ออกอากาศ : 26 ก.ย. 58

26 ก.ย. 2558

ฟันสวย มั่นใจ ด้วยทันตกรรมเคลือบผิวหน้าฟัน (Dental Veneers)

เรื่อง : ฟันสวย มั่นใจ ด้วยทันตกรรมเคลือบผิวหน้าฟัน (Dental Veneers) | โดย ทพ.อัครพล เล้าสุทธิพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ใส่ฟัน |รายการ : Happy Life กับคุณหรีด | ออกอากาศ : 19 ก.ย. 58

19 ก.ย. 2558

เผยผิวเนียน ไร้ขน ด้วยเทคโนโลยีกำจัดขนแบบถูกวิธี

เรื่อง : เผยผิวเนียน ไร้ขน ด้วยเทคโนโลยีกำจัดขนแบบถูกวิธี
โดย พญ.รันดา ตัณนิติศุภวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญสาขา ตจศัลยศาสตร์ ผิวหนังและเลเซอร์ | รายการ : Happy Life กับคุณหรีด | ออกอากาศ : 12 ก.ย. 58
12 ก.ย. 2558

เตรียมรับมือ เมื่อเข้าสู่ “ภาวะวัยทอง”

เรื่อง : เตรียมรับมือ เมื่อเข้าสู่ “ภาวะวัยทอง”
โดย นพ.สัมพันธ์ ธนกิจจำรูญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
รายการ : Happy Life กับคุณหรีด | ออกอากาศ : 5 ก.ย. 58
5 ก.ย. 2558

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.