Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์ตาเฉพาะทาง


ศูนย์ตาเฉพาะทาง โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลให้บริการดูแลรักษาอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตาตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเฉพาะด้านโดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงการตรวจสุขภาพตา และการตรวจคัดกรองโรคทางตาเช่น การตรวจเบาหวานขึ้นตา การตรวจคัดกรองต้อหิน เป็นต้น ทั้งนี้ทางศูนย์ตาเฉพาะทางมีเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการตรวจ การวินิจฉัยโรค และรักษาโรคทางตาที่เพรียบพร้อม เช่น เครื่องเลเซอร์รักษาถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่น เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตา เครื่องตรวจลานสายตา เครื่องสแกนจอประสาทตาและขั้วประสาทตา เป็นต้น เพื่อให้พร้อมในการดูแลดวงตาของคุณและคนที่คุณรัก

การให้บริการของเรา

 • การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
 • การตรวจลานสายตา
 • การตรวจรักษาโรคทางตาทั่วไป เช่น เปลือกตาอักเสบ ตาแดง เป็นต้น
 • การวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของจอตา และ น้ำวุ้นตา เช่น โรคเบาหวานขึ้นตา
 • รักษาความผิดปกติบริเวณจุดรับภาพชัด จอตาฉีกขาด หรือ บางมากด้วยเลเซอร์
 • การตรวจสายตาในเด็ก
  • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาในเด็ก
  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะตาขี้เกียจ
  • การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็ก และผู้ใหญ่
 • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา
 • การผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียม
 • การผ่าตัดรักษาต้อหิน
 • การยิงเลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่น (Laser Yag Capsulotomy)
 • การรักษาเบาหวานตาด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Panretinal Photocoagulation)
 • การตรวจสแกนจอประสาทตา (OCT)
 • การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาเพื่อรักษาภาวะจอตาบวม
 • การยิงเลเซอร์รักษาภาวะต้อหินเฉียบพลัน
 • การทำทรีทเม้นท์เปลือกตา ช่วยเรื่องอาการตาล้า ตาแห้ง เปลือกตาอักเสบเรื้อรัง
 • ตรวจและรักษาโรคทางประสาทจักษุ
  • อาการกล้ามเนื้อรอบดวงตา หรือ ใบหน้ากระตุก รักษาด้วยการฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน
  • โรคเส้นประสาทตาอักเสบ (Optic neuritis)

 

เครื่องมือและเทคโนโลยีในการรักษา

 • ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
 • เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์

การวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Auto refractometer) นั้นเป็นการประเมินค่าสายตาในเบื้องต้นและสามารถวัดความโค้งของกระจกตาได้

 • เครื่องวัดความดันลูกตา

มีหลักการทำงานโดยเครื่องจะพ่นลมด้วยขนาดคงที่ลงบนกระจกตา เพื่อกดผิวโค้งของกระจกตาให้แบนราบ และคำนวณเวลาที่ใช้ในการพ่นจนผิวกระจกตาแบนราบเป็นค่าความดันภายในลูกตา

 • เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาท

การใช้แสงเลเซอร์ปิดเส้นเลือดรอยรั่วที่จอประสาทตา ข้อดีก็คือจะทำให้หลอดเลือดใหม่ที่สร้างขึ้นจากการมีเบาหวานขึ้นตาที่ผิดปกติฝ่อลง ส่งผลให้จอตายุบบวมและป้องกันเลือดออกในตา

 • เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่น

การใช้เลเซอร์ยิงไปมุมตา เพื่อลดความดันตา และใช้แสงเลเซอร์ยิงไปที่ถุงหุ้มเลนส์ด้านหลัง ทำให้ถุงหุ้มเลนส์ที่ขุ่นด้านหลังขาดออกจากกัน เกิดเป็นช่องให้แสงผ่านเข้าไปในตาได้ดีขึ้น

 • เครื่องสแกนจอประสาทตา (OCT)

เป็นการถ่ายภาพจอประสาทตาในลักษณะภาพตัดขวาง จึงช่วยให้แพทย์เห็นความหนาของชั้นจอประสาทตา วินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคของจอประสาทตา เช่น ภาวะจอประสาทตาบวม จุดศูนย์กลางจอประสาทตาเป็นรู การดึงรั้งที่จอประสาทตา ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นตา ภาวะจุดศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ

 • เครื่องตรวจลานสายตา

เป็นเครื่องตรวจความกว้างของลานสายตา และใช้วินิจฉัยความผิดปกติของลานสายตาที่เกิดจากโรคทางตา เช่น ต้อหินหรือประสาทตาอักเสบโรคทางสมองซึ่งกระทบกับการมองเห็น เช่น เนื้องอกของต่อมใต้สมองที่โตไปกดทับขั้วประสาทตาหรือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่างๆ


วันเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.

ศูนย์ตาเฉพาะทาง ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10221, 10222

Call Center : 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.