Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก   ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และข้อสะโพก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มีศักยภาพให้การดูแลรักษาความผิดปกติของ กระดูกข้อ และกล้ามเนื้อ ได้อย่างครบถ้วน ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์การผ่าตัดอย่างเชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยระดับโลก JCI
   ด้วยเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัย เช่น การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่นเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล โดยไม่ต้องใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์, เครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง ซีทีสแกน 128 สไลด์ (CT Scan 128 Slice) รวมทั้งมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและคอยดูแลเอาใจใส่ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการดุจญาติมิตร 

การให้บริการของเรา
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • การต่ออวัยวะนิ้วมือหรือนิ้วเท้าจากอุบัติเหตุต่างๆ ด้วยวิธีจุลศัลยกรรม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียม,ข้อเข่าเทียม,ข้อสะโพกเทียม
 • การผ่าตัดผ่านกล้องในกลุ่มอาการบาดเจ็บของนักกีฬา
 • การรักษาอาการปวดหลัง ปวดชาแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง ด้วยการผ่าตัดแบบแผลเล็ก minimal invasive surgery
 • การลดอาการปวดหลังโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • การบาดเจ็บของกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
 • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
 • โรคและการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับข้อเท้า
 • การรักษาเส้นประสาทอักเสบหรือบาดเจ็บ
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์  เวลา 08:00 – 20:00 น.
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก ชั้น 1 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10121
โทรสาร : 02–877–2222   
Call Center : 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.