Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

คือ การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน ด้วยกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ร่วมกับการออกกำลังกาย (Stress Echocardiogram)

เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์หัวใจร่วมกับการเดินสายพาน เพื่อตรวจหากล้ามเนื้อของหัวใจที่ขาดเลือดไปเลี้ยง และประเมินโรคลิ้นหัวใจ ก่อนการตรวจเจ้าหน้าที่จะติดแผ่นขั้วไฟฟ้าที่หน้าอกของผู้รับการตรวจเพื่อบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมทั้งสังเกตความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาที่ได้รับการตรวจ แพทย์จะทำการตรวจคลื่นเสียงหัวใจก่อนเดินสายพาน ระหว่างการเดินสายพานแพทย์จะปรับความเร็วของสายพานและค่าความชันพร้อมกันให้เหมือนเดินขึ้นเนินในทุก 3 นาที เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจถึงเกณฑ์สูงสุดแล้วจึงทำการตรวจหัวใจอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการใช้ยากระตุ้นหัวใจ (Dobutamine Stress Echo)

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะที่หัวใจทำงานมากกว่าปกติ โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์หัวใจร่วมกับการให้ยา Dobutamine เป็นตัวกระตุ้นผ่านทางสายน้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อให้การเต้นของหัวใจถึงเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ที่เข้ารับการตรวจจะมีรู้สึกเหนื่อย และใจสั่นเล็กน้อย การตรวจโดยวิธีนี้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจโดยการเดินสายพานได้ โดยแพทย์จะนำภาพที่ได้จากการอัลตร้าซาวน์มาวินิจฉัยเพื่อวางแผนในการรักษาต่อไป

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardigram : EKG หรือ ECG)

เป็นการตรวจกระแสไฟฟ้าในหัวใจที่ง่ายและได้ผลดี โดยผลที่ได้มีลักษณะเป็นกราฟ การตรวจโดยวิธีนี้สามารถช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Event recorder)

เครื่อง Event recorder เหมาะกับผู้ที่มีอาการใจสั่น หรือหน้ามืดบ่อยๆ หัวใจเต้นผิดจังหวะ พกติดตัวเพื่อบันทึกอาการ เมื่อใดที่มีอาการคนไข้สามารถกดให้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ทันที และนำมาให้แพทย์แปลผลในภายหลัง

การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachial Index : ABI)

การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ตรวจโดยใช้อุปกรณ์คล้ายกับที่พันเครื่องวัดความดัน พันรอบแขน 2 ข้าง และ ขา 2 ข้าง เพื่อค้นหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันที่ขาในระยะแรกๆ นอกจากนั้นพบว่าการที่มีหลอดเลือดอุดตันที่ขามักพบร่วมกับการอุดตันในหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจและสมองด้วย ดังนั้นการวัดที่มีค่าABIที่ผิดปกติก็บ่งได้ว่าท่านเป็นผู้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือด ซึ่งท่านจะได้รับการแนะนำเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมในอวัยวะดังกล่าว

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.