Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

การศัลยกรรมตกแต่งลักยิ้ม

แพทย์ทางด้านศัลยกรรมของเรา มีความชำนาญและประสบการณ์มายาวนานกว่า 10 ปี และมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานโรงพยาบาล

การสักเพื่อความงาม (Tattoo Center)

ให้บริการสักคิ้วตามโหวงเฮ้ง, สักคิ้วแบบปลอดภัย, สักคิ้ว 3 มิติ, สักคิ้วสไลด์, สักคิ้ว 6 มิติ, สักปากชมพู, สักขอบตาบน, สักขอบตาล่าง

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการใส่ใจบริการทุกขั้นตอน

กำจัดไฝ หูด ขี้แมลงวัน (Co2 Laser)

สำหรับผู้ที่มีไฝหูด ขี้แมลงวัน ที่บริเวณใบหน้าหรือตามร่างกาย
แล้วต้องการกำจัดออก

ดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วน (Vaser Lipo Selection & Body Tite)

Vaser Lipo Selection & Body Tite เป็นการดูดไขมันส่วนที่เกินออกจากบริเวณต่างๆ ของร่างกาย พร้อมกับทำให้กระชับในเวลาเดียวกัน

ตรวจการนอนกรน

การนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคซึมเศร้า ศูนย์ หู คอ จมูก ให้บริการด้านการวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.