Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการใส่ใจบริการทุกขั้นตอน

กำจัดไฝ หูด ขี้แมลงวัน (Co2 Laser)

สำหรับผู้ที่มีไฝหูด ขี้แมลงวัน ที่บริเวณใบหน้าหรือตามร่างกาย
แล้วต้องการกำจัดออก

ดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วน (Vaser Lipo Selection & Body Tite)

Vaser Lipo Selection & Body Tite เป็นการดูดไขมันส่วนที่เกินออกจากบริเวณต่างๆ ของร่างกาย พร้อมกับทำให้กระชับในเวลาเดียวกัน

ตรวจการนอนกรน

การนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคซึมเศร้า ศูนย์ หู คอ จมูก ให้บริการด้านการวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ

ตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG

EMG (Electromyography) เป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้า ที่สร้างจากเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง
เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์พยาธิสภาพ ที่เกิดขึ้นในเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อ

ตรวจความผิดปกติการได้ยินและการทรงตัว

ความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว โดยเฉพาะอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิต รวมถึงอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิดปกติเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.