Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางผนังหน้าอก (Trans Thoracic Echocardiogram)

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ใช้ในการประเมินการทำงานของหัวใจ, ลิ้นหัวใจ, ผนังกั้นห้องหัวใจ การตรวจด้วยวิธีนี้จะมีหัวตรวจชนิดพิเศษที่ส่งผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ เมื่อคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านอวัยวะต่างๆ จะเกิดสัญญาณสะท้อนกลับคอมพิวเตอร์จะนำเอาสัญญาณเหล่านี้มา

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Trans Endotracheal Echocardiogram)

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ โดยใช้อุปกรณ์ใส่ผ่านช่องปากไปยังหลอดอาหาร เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ เช่น ผนังหัวใจรั่ว ลิ้นหัวรั่ว การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ เป็นต้น ใช้ในกรณีที่ตรวจด้วยอัลตร้าซาวน์หัวใจแบบปกติ (ทำผ่านผนังหน้าอก) แล้วได้ภาพไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถได้ข้อมูลมากพอในการวินิจฉัยโรค

การทดสอบภาวะเป็นลมหมดสติด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)

อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้สำหรับตรวจหาสาเหตุในผู้ป่วยที่มีอาการเป็นลม หน้ามืด หรือหมดสติบ่อยๆ โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ

การทดสอบภูมิแพ้สำหรับเด็ก

การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ชนิดเฉียบพลันนั้น นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้ว ยังควรทำการทดสอบภูมิแพ้ เพื่อหาสาเหตุที่แพ้ ซึ่งอาจทำได้โดยการตรวจเลือด หรือการทดสอบทางผิวหนัง โดยทั่วไปแล้วนิยมวิธีการทดสอบทางผิวหนัง เพราะทำได้ง่าย รวดเร็ว ไม่เจ็บ ให้ผลทันทีและสิ้นเปลืองน้อยกว่า

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test)

เป็นการตรวจเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตรวจหาภาวะหัวใจผิดจังหวะที่เกิดขณะออกกำลังกาย

การบำรุงผิวอย่างล้ำลึก (Infusion)

การผลักวิตามินเข้าสู่ผิวด้วยคลื่น Ion wave ทำให้ผิวขาวใส อย่างเห็นผลชัดเจน

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.