Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

บทความ

โรคอุจจาระร่วง หรือ โรคท้องเสีย ไวรัสโรต้า (Rota Virus)

รู้เร็ว ป้องกันได้ มาสร้างเกราะป้องกันห่างไกลจากโรต้า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ

18 ม.ค. 2561
อ่าน

ทำไมต้องตรวจสุขภาพตา...??

อย่าละเลยอาการเหล่านี้ ตาพร่ามัว ปวดกระบอกตา แสบตา ตากระตุก ควรรีบพบจักษุแพทย์

9 ม.ค. 2561
อ่าน

STOP เบาหวาน โรคแทรกซ้อน

หยุดเสี่ยง..!! เบาหวาน รู้ทัน ป้องกันได้

4 ม.ค. 2561
อ่าน

Top 3 มะเร็งร้าย ผู้ชายเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง

สถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า กว่า 50% ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง คือ ผู้ชาย มากกว่า ผู้หญิง โดยเฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิด 3 อันดับแรกที่ผู้ชาย อย่าชะล่าใจ ควรหมั่นใส่ใจในสุขภาพ

8 ธ.ค. 2560
อ่าน

อันตรายจากการใช้สายตาที่มากเกินไป

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต โทรทัศน์ ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสาร และการทำงาน หลายคนต้องอยู่กับการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆ ทั้งยังอันตรายจากแสงแดดบ้านเราที่มีความแรง อาจกลายเป็นภัยคุกคามดวงตาของคุณ และนำไปสู่สารพัดโรคทางตาได้

1 ธ.ค. 2560
อ่าน

รู้ทัน ! โรคหัวใจวายเฉียบพลัน เพราะทุกนาทีมีค่าต่อชีวิต

โรคหัวใจ มักไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะเริ่ม กว่าจะรู้อาจจะสายเกินไป เมื่อเกิด ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน หรือ Heart Attack มักเป็นอย่างฉุกเฉิน ไม่รู้ตัวมาก่อน อาจเกิดในคนที่ดูปกติไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อน โดยเฉพาะเมื่อพบอาการผิดปกติไม่ควรละเลยเด็ดขาด

29 พ.ย. 2560
อ่าน

รู้ทันพฤติกรรม...เสี่ยง ! โรคกระดูกสันหลังเสื่อม

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม...ส่วนใหญ่มักแสดงอาการชัดเจนเมื่อชราภาพ ร่างกายที่เสื่อมไปตามกาลเวลา นอกจากนี้สำรวจพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน มีส่วนสำคัญในการร่นระยะเวลาการเกิดอาการเจ็บป่วยของร่างกายก่อนวัยอันควร

29 พ.ย. 2560
อ่าน

โรคหลอดเลือดสมอง อันตราย ! ...พลิกชีวิต (Stroke Fast Track)

เพราะโรคหลอดเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว

19 ต.ค. 2560
อ่าน

Lazy Eye โรคตาขี้เกียจในเด็ก

ตรวจพบเร็ว รักษาได้

5 ต.ค. 2560
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.