Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

แพทย์ให้สัมภาษณ์ออกสื่อ วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. 106FM

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 60 แพทย์ให้สัมภาษณ์ออกสื่อ เรื่อง มะเร็งเต้านม รู้เร็ว ป้องกันได้ ในรายการ “สวยเลือกได้”

18 มิ.ย. 2560
อ่าน

งานตั้งครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์

9 มิ.ย. 2560
อ่าน

การสัมมนา “ตั้งครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมดีดี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์
ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

8 มี.ค. 2560
อ่าน

บริการตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการอนุมัติจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์คนประจำเรือเพื่อแสดงความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ

24 ธ.ค. 2559
อ่าน

โนโรไวรัส ระบาดหนักในปีนี้

ปีนี้มีการระบาดของโนโรไวรัสในโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นใน เด็กโต นักเรียนประถม มัธยม และอนุบาล ไวรัสตัวนี้มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมมาก น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ ที่ใช้อยู่ รวมทั้งแอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้

15 ธ.ค. 2559
อ่าน

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมรับมอบประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองคุณภาพสถานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

11 มี.ค. 2559
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.