Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Speedy Check-Up Program B

ตรวจสุขภาพเสร็จ สามารถรอฟังผลที่บ้านได้เลย 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Speedy Check-Up Program C สำหรับผู้ชาย

ตรวจสุขภาพเสร็จ สามารถรอฟังผลที่บ้านได้เลย 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Speedy Check-Up Program C สำหรับผู้หญิง

ตรวจสุขภาพเสร็จ สามารถรอฟังผลที่บ้านได้เลย 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โปรแกรมอัลตร้าซาวด์เปิดท่อน้ำนมอุดตัน สำหรับกระตุ้นน้ำนมหลังคลอด (1 ข้าง)

เมื่อคุณแม่มีอาการนมคัด เต้านมขยายใหญ่ ปวดเต้านม กดแล้วเจ็บ อาการบวมแดง อาจมีไข้ เจ็บระบบเต้านมไปถึงหัวนม รวมถึงมีก้อนแข็งๆที่เต้านม อาจส่งผลให้น้ำนมไม่ไหลหรือไหลช้าได้ ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมอัลตร้าซาวด์เปิดท่อน้ำนมอุดตัน สำหรับกระตุ้นน้ำนมหลังคลอด (2 ข้าง)

เมื่อคุณแม่มีอาการนมคัด เต้านมขยายใหญ่ ปวดเต้านม กดแล้วเจ็บ อาการบวมแดง อาจมีไข้ เจ็บระบบเต้านมไปถึงหัวนม รวมถึงมีก้อนแข็งๆที่เต้านม อาจส่งผลให้น้ำนมไม่ไหลหรือไหลช้าได้ ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมฟื้นฟูอาการ ปวดข้อไหล่เรื้อรัง (3 ครั้ง)

สำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อไหล่เรื้อรัง หรือผู้มีอาการไหล่ติดเอ็นไหล่ฉีก ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมฟื้นฟูอาการ ปวดข้อไหล่เรื้อรัง (7 ครั้ง)

สำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อไหล่เรื้อรัง หรือผู้มีอาการไหล่ติดเอ็นไหล่ฉีก ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมฟื้นฟูอาการ ปวด/ชา คอและหลังเรื้อรัง หมอนรองกระดูกเสื่อม (3 ครั้ง)

สำหรับผู้ที่มีอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่าง รวมถึงมีอาการชา ร้าวลงขา ผู้ที่มีอาการปวดบริเวณค่อบ่า รวมถึงมีอาการชา ร้าวลงแขน (3 ครั้ง) ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมฟื้นฟูอาการ ปวด/ชา คอและหลังเรื้อรัง หมอนรองกระดูกเสื่อม (7 ครั้ง)

สำหรับผู้ที่มีอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่าง รวมถึงมีอาการชา ร้าวลงขา ผู้ที่มีอาการปวดบริเวณค่อบ่า รวมถึงมีอาการชา ร้าวลงแขน (7 ครั้ง) ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.