Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในเด็ก

ค้นหาความเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รวมทั้งปรับเปลี่ยนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วนและเบาหวานในเด็ก

“โรคอ้วนในเด็ก” ความน่ารักที่แฝงด้วยอันตราย คุณพ่อ คุณแม่ ไม่ควรมองข้าม ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจภาวะซีดและโลหิตจางในเด็ก

ภาวะซีดและโลหิตจางในเด็ก ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการชัดเจน จนกระทั่งมีอาการซีดรุนแรงขึ้น หากไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมอง และพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

เมื่อลูกน้อย....เข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ
ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

ผู้สูงอายุ ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพจะลดลง ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อ ดังนั้นผู้ใหญ่ควรได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลา 12 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี ระยะเวลา 12 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี ระยะเวลา 12 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

วัคซีนป้องกันงูสวัด ชนิดใหม่

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ชนิดใหม่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัดได้ถึง 97.2% เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและเสี่ยงต่อโรคงูสวัด

สิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับลูกบ้าน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ และ แสนสิริ

สิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับลูกบ้าน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ และ แสนสิริ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.