Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจ

โปรแกรมฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ Cyberdyne Robotic Rehabilitation 1 ครั้ง

หุ่นยนต์กายภาพบำบัดช่วยในการฟื้นฟู สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาการเดิน และการเคลื่อนไหว ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ Cyberdyne Robotic Rehabilitation 5 ครั้ง

หุ่นยนต์กายภาพบำบัดช่วยในการฟื้นฟู สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาการเดิน และการเคลื่อนไหว ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ Cyberdyne Robotic Rehabilitation 15 ครั้ง

หุ่นยนต์กายภาพบำบัดช่วยในการฟื้นฟู สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาการเดิน และการเคลื่อนไหว ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจคลอด Exclusive

เตรียมต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ด้วยแพ็กเกจคลอด Exclusive
11 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับ ควรรับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับเป็นประจำทุกปี ระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังในเด็ก Skin Prick Test

ลูกน้อยของคุณเป็นภูมิแพ้หรือไม่? ค้นหาสาเหตุว่าลูกของคุณแพ้อะไร ด้วยโปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test ระยะเวลา 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในเด็ก โดยวิธีการเจาะเลือด Allergy Blood Test

การทดสอบภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด เหมาะสำหรับเด็กที่มีปฏิกิริยาทางผิวหนังง่ายผิดปกติ เป็นวิธีที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ระยะเวลา 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจหาคราบหินปูน หลอดเลือดหัวใจ

ปัญหา “หัวใจ” อย่าละเลย ตรวจหาคราบหินปูน หลอดเลือดหัวใจ 1 ม.ค 67 – 31 ธ.ค. 67

แพ็กเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย

เตรียมความพร้อม ดูแลลูกน้อยในครรภ์ ด้วยแพ็กเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย 1 ม.ค 67 – 31 ธ.ค. 67

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.